Systemy Zarządzania

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Zintegrowany System Zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  funkcjonuje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. od 2008 roku. Wcześniej funkcjonował system zarządzania jakością, środowiskowego oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy autonomicznie.

W 2012 r. JSW S.A. pomyślnie przeszła proces certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Aktualnie posiadamy certyfikaty potwierdzające, że wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem informacji w zakresie: wydobywanie, przeróbka i sprzedaż węgla. Certyfikaty zostały wydane przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. Certyfikowany system potwierdza spełnienie przez Spółkę wymagań określonych normami:

 • PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie systemu zarządzania jakością,
 • PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie systemu zarządzania środowiskowego
 • PN-ISO 45001:2018 - systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • PN-ISO/IEC 27001:2014 - systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Z ustanowionej przez Prezesa Zarządu Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania wynikają cele strategiczne i operacyjne dotyczące jakości, cele i zadania środowiskowe oraz cele ogólne i szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz cele, plany i zabezpieczenia w odniesieniu do bezpieczeństwa informacji.

Zapewnione zostały odpowiednie zasoby finansowe, ludzkie i organizacyjne na utrzymanie i ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz na realizację ustanowionych celów.

Głównym celem Zintegrowanego Systemu zarządzania jest:

 • ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa pracowników,
 • zapewnienie w sposób udokumentowany, że wymagania jakościowe dotyczące wyrobów w realizowanych procesach są dotrzymywane na ich wszystkich etapach, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących ochrony środowiska i bhp,
 • zminimalizowanie potencjalnej możliwości wystąpienia niezgodności oferowanego wyrobu,
 • jak najwcześniejsze wykrywanie i usuwanie skutków oraz przyczyn powodujących zakłócenia w realizowanych procesach, dzięki wdrażaniu działań korygujących i zapobiegawczych,
 • ochrona zasobów informacji Spółki oraz środków służących do jej przetwarzania,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz zapewnienie ciągłości realizacji procesów biznesowych,
 • ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz umacnianie pozycji JSW S.A. jako solidnego partnera wyraźnie odróżniającego się od innych spółek węglowych oraz budowanie wizerunku przedsiębiorstwa „przyjaznego dla środowiska”.

 

Wciąż się doskonalimy
Doskonalenie skuteczności funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania jest przedmiotem największej uwagi Zarządu i Pracowników JSW SA.

Ciągłe doskonalenie realizowane jest poprzez:

 • przeglądy systemu zarządzania
 • audity wewnętrzne i zewnętrzne
 • działania korygujące i zapobiegawcze
 • aktualizację polityki zintegrowanego systemu zarządzania