Raporty okresowe - 2023

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej GK JSW S.A.

Pomocnicze materiały do Jednostkowego Raportu Rocznego za 2023 rok

(Stanowią kopie w formacie pdf oficjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności rozstrzygająca jest wersja w formacie xhtml)

Pomocnicze materiały do Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2023 rok

(Stanowią kopie w formacie pdf oficjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności rozstrzygająca jest wersja w formacie xhtml)