Strategia środowiskowa GK JSW

Strategia środowiskowa GK JSW do roku 2030, z perspektywą do roku 2050
Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Strategia Środowiskowa Grupy JSW do roku 2030, przyjęta w lutym 2022 roku, jest dowodem na włączenie się Jastrzębskiej Spółki Węglowej do globalnej polityki klimatycznej. Zaplanowaliśmy redukcję emisji gazów cieplarnianych o 30 proc. do 2030 roku oraz zobowiązaliśmy się do działań w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Ten plan stanowi poszerzenie zobowiązań przyjętych w dotychczasowej strategii biznesowej, w której zadeklarowaliśmy redukcję śladu węglowego o 1,5 mln ton CO2e do 2025 r. 

Zdajemy sobie sprawę, że prowadzone przez nas procesy produkcyjne powodują znaczne zużycie energii i emisje zanieczyszczeń do powietrza i wód. Jako europejski lider w produkcji surowca krytycznego - węgla koksującego i koksu, mamy świadomość odpowiedzialności za racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i minimalizacji wpływu na środowisko. Jesteśmy przeświadczeni, że produkowany przez nas węgiel koksujący i koks długo pozostaną kluczowym surowcem przy produkcji stali wykorzystywanej w transformacji energetyczno-klimatycznej gospodarki UE. Dlatego z myślą o przyszłości śledzimy trendy technologiczne i zachodzące zmiany regulacyjne, w tym w obszarze zrównoważonego rozwoju (ESG).

Grupa JSW od lat podejmuje działania w zakresie środowiska, w czterech głównych obszarach: ochronie powietrza, poszanowaniu wód i bioróżnorodności, gospodarce obiegami zamkniętymi i rekultywacji terenów, co wpisuje się w główne cele środowiskowe Agendy 2030 ONZ oraz tzw. Taksonomii i stanowi odpowiedź na wyzwania transformacji środowiskowej i energetyczno-klimatycznej Polski i Unii Europejskiej.