Pytania Akcjonariuszy

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

W związku z dużą ilością pytań otrzymanych od Akcjonariuszy Spółki w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych, Emitent udostępnia pełne zestawienie pytań i odpowiedzi opublikowanych raportami bieżącymi:

  • RB 14/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.,
  • RB 16/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.,
  • RB 17/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.,
  • RB 18/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.,
  • RB 21/2023 z dnia 8 września 2023 r.,
  • RB 22/2023 z dnia 29 września 2023 r.,
  • RB 25/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.,
  • RB 26/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.,
  • RB 10/2024 z dnia 28 lutego 2024 r.,
  • RB 23/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r.