Pytania Akcjonariuszy

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

W związku z dużą ilością pytań otrzymanych od Akcjonariuszy Spółki w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych, Emitent udostępnia pełne zestawienie pytań i odpowiedzi opublikowanych raportami bieżącymi nr: RB 14/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.; RB 16/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.; RB 17/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r.; RB 18/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.; RB 21/2023 z dnia 8 września 2023 r.; RB 22/2023 z dnia 29 września 2023 r.; RB 25/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. oraz RB 26/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.