Artur Wojtków

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Artur Wojtków

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej

Obszar zarządzania:

  • Nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: pracy, płac, zarządzania mieniem, zarządzania zasobami ludzkimi, zintegrowanego systemu zarządzania i zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie „Społecznego dialogu pracy” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz „Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. związany od 1995 roku. Od 1995 r. pełnił funkcję Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego a następnie w latach 1999-2009 Dyrektora ds. Pracy KWK „Borynia”. Od 2009 r. pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej JSW S.A.