System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Celem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest wytworzenie i doskonalenie mechanizmów postępowania w procesie zarządzania w zakładzie, które pozwolą ograniczyć zagrożenia i narażenia pracowników. Proces ten jest realizowany w stale powtarzającym się cyklu czynności i decyzji planistycznych, organizacyjnych oraz auditowych.

Czynności prowadzone są na podstawie opracowanych procedur i instrukcji, natomiast monitorowanie wspomagane jest systemem informatycznym. Takie postępowanie pozwala doskonalić działania w tym obszarze, a w szczególności podejmować działania zapewniające stosowanie bezpiecznych procesów technologicznych, dążyć do zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym. Podjęto deklarację o identyfikacji, monitorowaniu i minimalizacji zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy; zadeklarowano i zintensyfikowano działania zmierzające do propagowania pro-bezpiecznych zachowań wśród załogi.

Kierownictwo spółki zobowiązało się do zapewnienia niezbędnych środków i zasobów mających na celu kreowanie bezpiecznych postaw pracowników oraz monitorowanie zagrożeń i ograniczanie ich wpływu na środowisko pracy.

Pozwala to doskonalić działania w tych obszarach, w szczególności podejmować działania zapewniające stosowanie bezpiecznych procesów technologicznych, dążyć do zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

W ramach certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w kopalniach JSW S.A. prowadzone są planowe i doraźne audity wewnętrzne oraz coroczne audity nadzoru.

W ramach strategii poprawy bezpieczeństwa pracy i rozwoju JSW S.A., wdrożony oraz certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakładach JSW S.A., jest doskonalony w kierunku podnoszenia świadomości pracowników w zakresie istniejących zagrożeń, ich rozpoznawania i zapobiegania.