Bezpieczeństwo Przemysłowe

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z realizacją umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych lub zadań wynikających z przepisów prawa. 

Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o różnych klauzulach, łącznie z systemem organizacyjno-technicznym ich ochrony. Natomiast podmiotami są przedsiębiorcy zamierzający uzyskać dostęp do informacji niejawnych w związku z realizacją umów lub zadań wynikających z przepisów prawa oraz jednostki organizacyjne zlecające ich wykonanie (jednostki zlecające).

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, które ma na celu ustalenie, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach, jak np.: finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym. W ramach postępowania bezpieczeństwa przemysłowego prowadzane jest sprawdzenie przedsiębiorcy i postępowania sprawdzające wobec osób mających uzyskać dostęp do informacji niejawnych.

Przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego postępowanie zakończyło się wydaniem w dniu 28 marca 2022 roku Świadectw Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego Stopnia stwierdzających, że Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych:

  • Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonych klauzulą TAJNE
  • Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą SECRET UE/EU SECRET
  • Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO SECRET
  • Europejskiej Agencji Kosmicznej oznaczonych klauzulą ESA SECRET