Strategia podatkowa

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez JSW SA

Jastrzębska Spółka Węglowa SA mając na celu realizację obowiązków wynikających z art. 27 c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przedkłada dokumenty: