Dane za 2016 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Zmiana
2012 2013 2014* 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem* tys. ton 13 462,4 13 626,8 13 946,6 16 312,9 16 835,0 3,2%
Produkcja węgla koksowego* tys. ton 9 469,2 9 837,0 9 881,5 11 151,2 11 579,6 3,8%
Produkcja węgla do celów energetycznych* tys. ton 3 993,2 3 789,8 4 065,1 5 161,7 5 255,4 1,8%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego* % 82,0 79,0 79,0 72,0 72,0 0 p.p.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem* tys. ton 8 196,9 9 174,6 8 727,7 11 181,6 11 653,3 4,2%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych* tys. ton 4 901,6 5 314,5 5 185,9 5 800,3 6 363,9 9,7%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych* tys. ton 3 295,3 3 860,1 3 541,8 5 381,3 5 289,4 -1,7%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 86,0 83,0 74,0 68,0 69,0 +1 p.p.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 4 134,9 3 559,0 2 972,3 3 449,4 3 551,6 3,0%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 3 069,4 2 526,1 2 129,8 2 196,0 2 546,1 15,9%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 065,5 1 032,9 842,5 1 253,4 1 005,5 -19,8%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 90,0 86,0 78,0 73,0 75,0 +2 p.p.
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 625,70 473,34 410,36 377,29 397,35 5,3%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 315,27 267,58 234,39 213,26 187,44 -12,1%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 4 476,1 5 181,2 4 942,6 5 447,1 5 529,4 1,5%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 4 246,5 4 942,0 4 708,8 5 312,0 5 454,7 2,7%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 229,6 239,2 233,8 135,1 74,7 -44,7%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 80,0 75,0 76,0 76,0 76,0 0 p.p.
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem* stan na koniec okresu w tys. ton 1 514,8 826,8 1 259,1 1 011,0 492,7 -51,3%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW* stan na koniec okresu w tys. ton 994,1 591,6 605,0 695,9 328,5 -52,8%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW* stan na koniec okresu w tys. ton 520,7 235,2 654,1 315,1 164,2 -47,9%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 4 686,0 4 554,8 4 926,3 5 009,7 4 232,0 -15,5%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 348,09 334,25 353,22 307,10 251,38 -18,1%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 1 467,6 1 378,5 1 335,3 797,1 691,2 -13,3%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 1 577,1 1 373,3 1 210,9 859,2 777,7 -9,5%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 3 849,4 3 942,6 4 015,8 4 221,5 4 145,0 -1,8%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 3 752,7 3 940,0 4 162,1 4 014,9 4 132,9 2,9%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 4 307,9 3 704,3 3 489,2 3 051,8 2 822,7 -7,5%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 970,20 758,50 668,18 648,49 583,53 -10,0%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 366,7 316,6 128,6 278,7 236,2 -15,2%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 582,3 582,9 609,3 609,7 553,3 -9,3%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 151,77 148,01 151,85 144,66 133,52 -7,7%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 209,6 232,4 147,0 49,8 71,4 43,4%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 138,6 254,5 179,0 50,6 55,6 9,9%

* Dane za 2014 r. zawierają wyniki KWK "Knurów-Szczygłowice" od m-ca VIII 2014 r. Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2016 rok

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
2Q 2016 3Q 2016 9M 2015 9M 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 4 266,8 4 097,3 11 890,3 12 681,5 96,0% 106,7%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 878,4 2 853,4 8 346,6 8 565,4 99,1% 102,6%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 388,4 1 243,9 3 543,7 4 116,1 89,6% 116,2%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego % 73,0 71,0 71,0 72,0 -2 p.p. +1 p.p.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 726,5 3 179,0 7 873,6 8 674,8 116,6% 110,2%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 517,7 1 681,5 4 455,3 4 586,5 110,8% 102,9%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 208,8 1 497,5 3 418,3 4 088,3 123,9% 119,6%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 71,0 71,0 69,0 70,0 0 p.p. +1 p.p.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 689,1 833,4 2 545,9 2 212,6 120,9% 86,9%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 472,1 554,7 1 737,2 1 461,7 117,5% 84,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 217,0 278,7 808,7 750,9 128,4% 92,9%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 75,0 76,0 73,0 74,0 +1 p.p. +1 p.p.
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 311,02 329,55 388,21 318,59 106,0% 82,1%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 179,52 186,12 214,55 183,55 103,7% 85,6%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 399,3 1 452,7 3 982,6 4 266,6 103,8% 107,1%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 375,7 1 444,5 3 925,4 4 191,9 105,0% 106,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 23,6 8,2 57,2 74,7 34,7% 130,6%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 75,0 79,0 75,0 76,0 4 p.p. -1 p.p.
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 201,1 613,0 1 328,7 613,0 51,0% 46,1%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 627,0 358,4 624,1 358,4 57,2% 57,4%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 574,1 254,6 704,6 254,6 44,3% 36,1%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 056,3 1 025,0 3 755,4 3 157,1 97,0% 84,1%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 247,54 250,19 315,84 248,96 101,1% 78,8%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 214,4 163,4 595,9 535,1 76,2% 89,8%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 172,0 248,1 702,1 612,6 144,2% 87,3%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 1 052,6 1 078,8 3 154,7 3 178,5 102,5% 100,8%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 1 139,0 1 150,1 3 033,4 3 147,9 101,0% 103,8%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 721,7 748,4 2 337,5 2 056,3 103,7% 88,0%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 538,36 558,51 659,82 555,43 103,7% 84,2%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 354,7 245,2 207,0 245,2 69,1% 118,5%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 147,7 142,0 443,4 435,2 96,1% 98,2%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 140,37 131,72 140,85 136,95 93,8% 97,2%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 20,5 23,4 34,9 52,6 114,1% 150,7%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 12,4 23,2 30,8 42,2 187,1% 137,0%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za trzeci kwartał i 9 miesięcy 2016 roku

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
1Q 2016 2Q 2016 1H 2015 1H 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 4 317,4 4 266,8 7 772,3 8 584,2 98,8% 110,4%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 833,6 2 878,4 5 467,8 5 712,0 101,6% 104,5%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 483,8 1 388,4 2 304,5 2 872,2 93,6% 124,6%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego % 72,0 73,0 71,0 73,0 +1 p.p. +2 p.p.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 769,2 2 726,5 5 236,0 5 495,7 98,5% 105,0%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 387,2 1 517,7 3 060,3 2 904,9 109,4% 94,9%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 382,0 1 208,8 2 175,7 2 590,8 87,5% 119,1%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 67,0 71,0 68,0 69,0 +4 p.p. +1 p.p.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 690,1 689,1 1 743,9 1 379,2 99,9% 79,1%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 435,0 472,1 1 234,1 907,1 108,5% 73,5%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 255,1 217,0 509,8 472,1 85,1% 92,6%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 72,0 75,0 73,0 73,0 +3 p.p. 0 p.p.
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 313,58 311,02 401,21 312,24 99,2% 77,8%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 184,29 179,52 211,73 182,07 97,4% 86,0%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 414,7 1 399,3 2 565,1 2 814,0 98,9% 109,7%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 371,8 1 375,7 2 529,9 2 747,5 100,3% 108,6%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 42,9 23,6 35,2 66,5 55,0% 188,9%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 75,0 75,0 74,0 75,0 0 p.p. +1 p.p.
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 098,5 1 201,1 1 222,9 1 201,1 109,3% 98,2%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 670,6 627,0 504,0 627,0 93,5% 124,4%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 427,9 574,1 718,9 574,1 134,2% 79,9%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 075,8 1 056,3 2 526,7 2 132,1 98,2% 84,4%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 249,19 247,54 325,09 248,37 99,3% 76,4%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 157,3 214,4 452,1 371,7 136,3% 82,2%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 192,3 172,0 540,8 364,3 89,4% 67,4%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 1 047,1 1 052,6 2 062,2 2 099,7 100,5% 101,8%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 858,8 1 139,0 1 925,3 1 997,8 132,6% 103,8%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 586,2 721,7 1 531,1 1 307,9 123,1% 85,4%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 573,93 538,36 682,12 553,65 93,8% 81,2%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 453,8 354,7 239,4 354,7 78,2% 148,2%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 145,5 147,7 294,9 293,2 101,5% 99,4%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 138,91 140,37 143,36 139,64 101,1% 97,4%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 8,7 20,5 26,3 29,2 235,6% 111,0%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 6,6 12,4 19,4 19,0 187,9% 97,9%

Źródło: www.jsw.pl

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Zmiana 6:5
1Q 2013 1Q 2014 1Q2015 1Q 2016
1 2 3 4 5 6 7
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 524,9 3 177,7 3 602,2 4 317,4 19,9%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 496,2 2 314,7 2 558,5 2 833,6 10,8%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 028,7 863,0 1 043,7 1 483,8 42,2%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego % 81,0 80,0 68,0 72,0 4 p.p.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 477,5 1 846,7 2 631,1 2 769,2 5,2%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 454,2 1 189,5 1 593,8 1 387,2 -13,0%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 023,3 657,2 1 037,3 1 382,0 33,2%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 82,0 80,0 66,0 67,0 1 p.p.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 1 007,4 679,7 894,6 690,1 -22,9%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 715,8 524,7 656,8 435,0 -33,8%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 291,6 155,0 237,8 255,1 7,3%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 86,0 83,0 71,0 72,0 1 p.p.
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 488,98 440,78 411,41 313,58 -23,8%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 284,93 235,92 220,19 184,29 -16,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 361,1 1 264,5 1 231,6 1 414,7 14,9%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 286,3 1 195,5 1 197,2 1 371,8 14,6%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 74,8 69,0 34,4 42,9 24,7%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 79,0 75,0 76,0 75,0 -1 p.p.
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 208,2 904,8 994,6 1 098,5 10,4%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 789,1 556,5 404,3 670,6 65,9%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 419,1 348,3 590,3 427,9 -27,5%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 150,2 1 136,8 1 249,8 1 075,8 -13,9%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 326,31 357,73 346,94 249,19 -28,2%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 367,9 312,2 229,8 157,3 -31,5%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 333,7 338,8 286,0 192,3 -32,8%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 1 025,9 1 015,6 995,8 1 047,1 5,2%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 1 115,3 964,8 943,7 858,8 -9,0%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 046,5 876,5 780,7 586,2 -24,9%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 775,18 713,67 712,61 573,93 -19,5%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 266,6 353,1 168,9 453,8 168,7%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 138,3 136,4 138,4 145,5 5,1%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 135,15 134,36 139,16 138,91 -0,2%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 55,8 48,3 11,2 8,7 -22,3%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 74,8 75,2 10,5 6,6 -37,1%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 1Q 2016 rok