Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2018 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie201820172016201520142013
Węgiel51,8%55,5%52,8%49,7%43,6%46,6%
Koks i węglopochodne45,4%41,5%41,9%44,0%51,2%48,5%
Pozostała działalność2,8%3,0%5,3%6,3%5,2%4,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności201820172016201520142013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych5 084,64 925,93 551,63 449,42 972,33 559,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu1 753,13 001,9663,4 (3 201,8) (843,8)70,1
Amortyzacja612,1680,9655,61 097,91 034,8921,8
EBITDA2 365,23 682,81 319,0 (2 103,9)191,0991,9
EBITDA skorygowana2 206,43 192,71 425,9429,7--
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych4 451,53 688,12 822,73 051,83 489,23 704,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu416,4 (47,9) (67,5) (715,8)12,962,0
Amortyzacja100,296,8125,2192195,4203,9
EBITDA516,648,957,7 (523,8)208,3265,9
EBITDA skorygowana-48,957,7166,0--
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych273,4263,2357433,7353,4368,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu84,957,152,251,745,582,9
Amortyzacja64,456,264,581,180,283,0
EBITDA 149,3113,3116,7132,8125,7165,9
EBITDA skorygowana*-113,3124,1132,8--

*EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych zakładów JSW odpowiednio w 2018 roku: 494,7 mln zł, w 2017 roku: 759,1 mln zł oraz rozwiązania rezerwy na sporne postępowania w zakresie deputatu węglowego dla emerytów i rencistów w 2018 roku: 653,5 mln zł i w 2017 roku: 1 249,2 mln zł.

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-IX 2018I-IX 2017
Węgiel53,0%57,0%
Koks i węgloochodne44,0%40,0%
Pozostała działalność3,0%3,0%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony
30 września 201830 września 2017
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 871,33 786,8
Zysk/strata operacyjny/a segmentu1 499,52 168,0
EBITDA1 939,12 676,6
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 214,22 699,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu309,0 (161,1)
EBITDA383,8 (89,7)
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych200,9198,6
Zysk operacyjny segmentu70,650,0
EBITDA118,292,3

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2018 roku

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-VI 2018I-VI 2017
Węgiel54,3%59,1%
Koks i węgloochodne43,2%38,2%
Pozostała działalność2,5%2,7%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony
30 czerwca 201830 czerwca 2017
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 678,52 772,5
Zysk/strata operacyjny/a segmentu1 233,01 815,4
EBITDA1 526,42 154,3
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 129,61 792,8
Zysk/strata operacyjny/a segmentu117,9 (184,9)
EBITDA167,6 (138,3)
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych125,4128,2
Zysk operacyjny segmentu47,929,7
EBITDA79,557,9

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-III 2018I-III 2017I-III 2016I-III 2015I-III 2014I-III 2013
Węgiel56,6%64,7%49,2%49,4%40,9%46,2%
Koks i węglopochodne41,0%32,6%41,8%43,1%52,7%48,0%
Pozostała działalność2,4%2,7%9,0%7,5%6,4%5,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności  Za okres zakończonyDynamika
2:3
[%]
31 marca 201831 marca 201731 marca 201631 marca 201531 marca 201431 marca 2013
w mln zł
12345678
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 419,81 537,8690,1894,6679,71 007,492,3
Zysk operacyjny segmentu980,01 139,2 (121,4) (218,5) (139,2)117,586,0
Amortyzacja146,1158,1172,1252,3233,7222,292,4
EBITDA1 126,11 297,350,733,894,5339,786,8
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 029,9774,7586,2780,7876,51 046,5132,9
Zysk operacyjny segmentu30,9 (71,5) (10,3)2,125,944,5-
Amortyzacja24,823,335,844,648,849,8106,4
EBITDA55,7 (48,2)25,546,774,794,3-
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych60,963,5125,9134,8107,5125,295,9
Zysk operacyjny segmentu30,313,335,726,930,448,6227,8
Amortyzacja15,614,019,919,619,716,1111,4
EBITDA45,927,355,646,550,164,7168,1

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku