Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2022 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.09.2022
Stan na
30.09.2021
Suma bilansowamln zł25 113,214 825,1
Aktywa trwałemln zł17 119,512 039,0
Aktywa obrotowemln zł7 993,72 786,1
Kapitał własnymln zł14 652,07 224,8
Zobowiązaniamln zł10 461,27 664,0
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.9 miesięcy 2022
okres
od 01.01.
do 30.09.2022
9 miesięcy 2021
okres
od 01.01.
do 30.09.2021
Przychody ze sprzedażymln zł16 049,26 756,2
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł8 903,5781,5
Zysk (strata) operacyjny/amln zł7 806,012,9
EBITDAmln zł8 733,1915,1
Marża EBITDA%54,413,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł7 849,7 (65,3)
Zysk (strata) nettomln zł6 360,3 (62,7)
Całkowite dochody razemmln zł6 334,4 (92,2)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.9 miesięcy 2022
okres
od 01.01.
do 30.09.2022
9 miesięcy 2021
okres
od 01.01.
do 30.09.2021
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł9 033,0695,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (4 225,3) (1 199,9)
- w tym sprzedaż aktywów finansowychmln zł6,42,1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (799,7) (224,3)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł4 008,0 (728,7)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.09.2022
Stan na
30.09.2021
Płynność bieżąca 1,150,79
Płynność szybka 1,050,60
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,420,51
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,711,05
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,970,83
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.09.2022
Stan na
30.09.2021
Rentowność netto sprzedaży%39,6 (0,9)
Rentowność majątku ogółem (ROA)%25,3 (0,4)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%43,4 (0,9)

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2022 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.06.2022
Stan na
30.06.2021
    
Suma bilansowamln zł21 546,914 916,1
Aktywa trwałemln zł13 383,611 978,5
Aktywa obrotowemln zł8 163,32 937,6
Kapitał własnymln zł12 546,06 974,8
Zobowiązaniamln zł9 000,97 941,3
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I półrocze 2022
okres od 01.01.
do 30.06.2022
I półrocze 2021
okres od 01.01.
do 30.06.2021
Przychody ze sprzedażymln zł10 903,24 177,0
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł6 066,5191,6
Zysk (strata) operacyjny/amln zł5 198,0 (345,0)
EBITDAmln zł5 823,0255,9
Marża EBITDA%53,46,1
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł5 192,1 (396,5)
Zysk (strata) nettomln zł4 205,7 (330,5)
Całkowite dochody razemmln zł4 228,4 (342,3)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I półrocze 2022 okres  od 01.01.
do 30.06.2022
I półrocze 2021
okres od 01.01.
do 30.06.2021
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł5 676,6423,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (1 720,7) (852,7)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (710,7) (140,9)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł3 245,2 (570,5)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.06.2022
Stan na
30.06.2021
Płynność bieżąca 1,490,80
Płynność szybka 1,350,61
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,420,53
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,721,14
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,080,83
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.06.2022
Stan na
30.06.2021
Rentowność netto sprzedaży%38,6 (7,9)
Rentowność majątku ogółem (ROA)%19,5 (2,2)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%33,5 (4,7)

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2022 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na 
31.03.2022
Stan na 
31.03.2021
Stan na
31.03.2020
Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na
31.03.2017
Stan na
31.03.2016 
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Suma bilansowamln zł17 731,314 902,714 693,114 079,512 706,011 967,611 716,815 025,213 525,9
Aktywa trwałemln zł12 101,711 804,811 780,410 788,49 649,48 838,110 289,913 088,610 415,0
Aktywa obrotowemln zł5 629,63 097,92 912,73 291,13 056,63 129,51 426,91 936,63 110,9
Kapitał własnymln zł10 146,37 122,68 591,98 851,47 493,94 950,33 877,97 008,68 261,4
Zobowiązaniamln zł7 585,07 780,16 101,25 228,15 212,17 017,37 838,98 016,65 264,5
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I kwartał 2022I kwartał 2021I kwartał 2020*
(dane przekształcone)
I kwartał 2019I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014
Przychody ze sprzedażymln zł4 930,91 998,11 964,62 488,12 510,62 376,01 402,21 810,11 663,7
Zysk brutto ze sprzedażymln zł2 661,552,9112,8725,41 086,61 131,970,121,1118,7
Zysk (strata) operacyjny/amln zł2 308,5 (193,9) (234,0)507,6951,91 046,6 (114,8) (205,4) (90,2)
EBITDAmln zł2 635,6104,450,3728,81 135,81 239,7112,0109,2210,3
Marża EBITDA%53,55,22,629,345,252,28,06,012,6
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł2 286,7 (217,6) (254,2)504,7940,41 062,9 (131,6) (240,8) (114,9)
Zysk (strata) nettomln zł1 850,3 (179,2) (208,9)409,8757,9863,0 (59,5) (196,7) (88,5)
Całkowite dochody razemmln zł1 848,5 (194,5) (259,6)406,4753,9880,7 (56,3) (227,0) (88,5)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I kwartał 2022I kwartał 2021I kwartał 2020I kwartał 2019I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł2 475,2240,5 (78,7)761,3638,6792,0126,7163,737,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (491,8) (507,6) (379,7) (620,6) (317,5) (530,4) (279,8) (355,9) (466,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (554,1) (61,6)374,6 (141,4) (127,6) (71,6) (15,9)40,3 (70,3)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł1 429,3 (328,7) (83,8) (0,7)193,5190,0 (169,0) (151,9) (498,9)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
31.03.2022
Stan na
31.03.2021
Stan na
31.03.2020
Stan na
31.03.2019
Stan na
31.03.2018
Stan na
31.03.2017
Stan na
31.03.2016 
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Płynność bieżąca 1,410,891,051,101,311,660,370,521,56
Płynność szybka 1,250,650,650,881,081,400,230,391,27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,430,520,420,370,410,590,670,530,39
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,751,090,710,590,701,422,021,140,64
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,010,860,910,930,920,810,490,791,03
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.I kwartał 2022I kwartał 2021I kwartał 2020I kwartał 2019I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014
Rentowność netto sprzedaży%37,5 (9,0) (10,6)16,530,236,3 (4,2) (10,9) (5,3)
Rentowność majątku ogółem (ROA)%10,4 (1,2) (1,4)2,96,07,2 (0,5) (1,3) (0,7)
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%18,2 (2,5) (2,4)4,610,117,4 (1,5) (2,8) (1,1)

 

*zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                                        
Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2022 roku.