Dane finansowe przed IPO

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2010, 2009 i 2008 r. sporządzone zgodnie z MSSF są dostępne w prospekcie emisyjnym JSW S.A. w zakładce oferta publiczna akcji.