Polityka Praw Człowieka GK JSW

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Respektowanie fundamentalnych praw człowieka leży u podstaw zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej JSW.

Polityka praw człowieka Grupy Kapitałowej JSW jest uzupełnieniem Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej JSW. Przedmiotem Polityki jest deklaracja GK JSW w zakresie przestrzegania praw człowieka oraz usystematyzowanie zasad zapewniających poszanowanie praw człowieka. Podstawą regulacji są kluczowe wartości mające na celu poszanowanie praw człowieka oraz zapobiegania sytuacjom, w których działania podejmowane przez GK JSW pośrednio czy tez bezpośrednio naruszałyby prawa człowieka. Realizacja Polityki przejawia się w przestrzeganiu zasad dotyczących praw człowieka, umożliwieniu zgłaszania nieprawidłowości (również tych dotyczących praw człowieka), uwzględnianiu kwestii przestrzegania praw człowieka w relacjach z partnerami biznesowymi, angażowaniu się w społeczne działania, które bezpośrednio lub pośrednio wpisują się w realizację praw człowieka.