Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2017 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie201720162015201420132012
Węgiel55,5%52,8%49,7%43,6%46,6%46,9%
Koks i węglopochodne41,5%41,9%44,0%51,2%48,5%48,8%
Pozostała działalność3,0%5,3%6,3%5,2%4,8%4,3%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności201720162015201420132012
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych4 925,93 551,63 449,42 972,33 559,04 134,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu3 001,9663,4 (3 201,8) (843,8)70,11 268,6
Amortyzacja680,9655,61 097,91 034,8921,8806,0
EBITDA3 682,81 319,0 (2 103,9)191,0991,92 074,6
EBITDA skorygowana*3 192,71 425,9429,7---
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 688,12 822,73 051,83 489,23 704,34 307,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (47,9) (67,5) (715,8)12,962,0 (97,8)
Amortyzacja96,8125,2192195,4203,9201,1
EBITDA48,957,7 (523,8)208,3265,9103,3
EBITDA skorygowana**48,957,7166,0---
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych263,2357433,7353,4368,9378,2
Zysk/strata operacyjny/a segmentu57,152,251,745,582,973,7
Amortyzacja56,264,581,180,283,065,3
EBITDA 113,3116,7132,8125,7165,9139,0
EBITDA skorygowana***113,3124,1132,8---

"*EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych zakładów JSW odpowiednio w 2017 roku: 759,1 mln zł, w 2016 roku: 71,1 mln zł oraz rozwiązania rezerwy na sporne postępowania w zakresie deputatu węglowego dla emerytów i rencistów w 2017 roku: 1 249,2 mln zł.

**EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych JSW KOKS w 2015 roku: 689,8 mln zł.

***EBITDA po wyłączeniu, ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości w 2016 roku: 7,4 mln zł."

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-IX 2017I-IX 2016
Węgiel57,0%49,0%
Koks i węgloochodne40,0%45,0%
Pozostała działalność3,0%6,0%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony
30 września 201730 września 2016
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 786,82 212,6
Zysk/strata operacyjny/a segmentu2 168,0 (196,8)
EBITDA2 676,6295,2
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 699,02 056,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (161,1)31,7
EBITDA (89,7)133,1
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych198,6294,7
Zysk operacyjny segmentu50,0121,7
EBITDA92,3174,2

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2017 roku

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-VI 2016I-VI 2017
Węgiel59,1%47,7%
Koks i węgloochodne38,2%45,2%
Pozostała działalność2,7%7,1%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony
30 czerwca 201730 czerwca 2016
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 772,51 379,2
Zysk/strata operacyjny/a segmentu1 815,4 (129,3)
EBITDA2 154,3200,5
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 792,81 307,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (184,9)9,0
EBITDA (138,3)80,6
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych128,2206,5
Zysk operacyjny segmentu29,783,8
EBITDA57,9124,3

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-III 2017I-III 2016I-III 2015I-III 2014I-III 2013
Węgiel64,7%49,2%49,4%40,9%46,2%
Koks i węglopochodne32,6%41,8%43,1%52,7%48,0%
Pozostała działalność2,7%9,0%7,5%6,4%5,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności Za okres zakończonyDynamika
31 marca 201731 marca 201631 marca 201531 marca 201431 marca 2013
   w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 537,8690,1894,6679,71 007,477,1
Zysk operacyjny segmentu1 139,2 (121,4) (218,5) (139,2)117,555,6
Amortyzacja158,1172,1252,3233,7222,268,2
EBITDA1 297,350,733,894,5339,7150
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych774,7586,2780,7876,51 046,575,1
Zysk operacyjny segmentu (71,5) (10,3)2,125,944,5 (490,5)
Amortyzacja23,335,844,648,849,880,3
EBITDA (48,2)25,546,774,794,354,6
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych63,5125,9134,8107,5125,293,4
Zysk operacyjny segmentu13,335,726,930,448,6132,7
Amortyzacja14,019,919,619,716,1101,5
EBITDA27,355,646,550,164,7119,6

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku