DensiCoal

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Tytuł projektu: „Technologia wytwarzania zagęszczonego komponentu mieszanek dla zasypowego systemu obsadzania komór koksowniczych z wykorzystaniem drobnoziarnistych frakcji węglowych (DFW)” (DensiCoal)

Działanie: 1.2. „Sektorowe programy B+R”

Cel projektu: Głównym celem jest opracowanie technologii wytwarzania komponentu wsadów koksowniczych poprzez zagęszczanie mieszanek węglowych zawierających drobnoziarniste frakcje węglowe (DFW). Opracowane zostaną założenia do projektu pilotowej instalacji realizującej technologię DensiCoal. Zgodnie z nimi zostanie zaprojektowana i zbudowana instalacja pilotowa o wydajności 5 Mg/h. Przewiduje się wdrożenie technologii w Koksowni Przyjaźń. Wdrożenie powinno skutkować zwiększeniem wydajności baterii koksowniczych, rozszerzeniem bazy surowcowej dla produkcji koksu metalurgicznego, wzrostem efektywności wykorzystania węgla w postaci drobnoziarnistych frakcji węglowych (DFW) w koksownictwie.
 

Podmiot realizujący projekt: Konsorcjum Przemysłowe w składzie:

  • JSW Innowacje S.A. – Lider projektu
  • JSW Koks S.A.
  • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
     

Wartość projektu: 8 222 015,00 zł, w tym budżet JSW S.A.: 796 711,25 zł

Wartość dofinansowania: 3 873 681,63 zł, w tym dotacja dla JSW S.A.: 318 684,50 zł

Termin realizacji projektu: 2018 – 2019

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.