Dane za 2021 rok

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka OkresDynamika
4:3
Dynamika 6:5
2Q 20213Q 20219M 20209M 2021
12345678
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółemtys. ton3 446,23 338,110 615,110 181,696,9%95,9%
Produkcja węgla koksowegotys. ton2 773,82 710,68 247,78 254,197,7%100,1%
Produkcja węgla do celów energetycznychtys. ton672,4627,52 367,41 927,593,3%81,4%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemtys. ton2 565,82 436,36 756,87 606,695,0%112,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 867,51 663,74 526,15 305,589,1%117,2%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychtys. ton698,3772,62 230,72 301,1110,6%103,2%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemmln PLN939,61 187,52 627,33 044,7126,4%115,9%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychmln PLN785,21 015,72 069,02 533,8129,4%122,5%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychmln PLN154,4171,8558,3510,9111,3%91,5%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznychPLN/t420,4610,5457,1477,6145,2%104,5%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznychPLN/t221,1220,9250,1221,599,9%88,6%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółemtys. ton1 207,51 106,83 211,33 534,291,7%110,1%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznychtys. ton1 207,51 106,83 211,33 534,291,7%110,1%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznychtys. ton------
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółemstan na koniec okresu w tys. ton1 412,91 128,52 420,31 128,579,9%46,6%
Zapasy węgla metalurgicznego wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton544,1409,01 301,1409,075,2%31,4%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton868,8719,51 119,2719,582,8%64,3%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost)mln PLN1 548,61 557,94 287,34 578,4100,6%106,8%
Jednostkowy Mining Cash CostPLN/t449,4446,7403,9449,799,4%111,3%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN323,7342,01 082,2975,9105,7%90,2%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksutys. ton926,8923,92 404,12 767,099,7%115,1%
Sprzedaż zewnętrzna koksutys. ton869,2849,42 689,82 728,497,7%101,4%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznychmln PLN1 121,21 260,52 243,13 356,0112,4%149,6%
Średnia cena sprzedaży koksuPLN/t FCA1 154,001 328,31787,831 108,93115,1%140,8%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton145,8223,5200,1223,5153,3%111,7%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost)mln PLN154,4154,9427,8457,8100,3%107,0%
Jednostkowy Cash Conversion CostPLN/t166,7167,7178,2165,5100,6%92,8%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN145,8223,5100,4223,5153,3%222,6%

Źródło: www.jsw.pl             

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka OkresDynamika
4:3
Dynamika 6:5
1Q 20212Q 20211H 20201H 2021
12345678
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółemtys. ton3 397,33 446,26 669,26 843,5101,4%102,6%
Produkcja węgla metalurgicznegotys. ton2 769,72 773,85 270,25 543,5100,1%105,2%
Produkcja węgla do celów energetycznychtys. ton627,6672,41 399,01 300,0107,1%92,9%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemtys. ton2 604,52 565,84 208,25 170,398,5%122,9%
Sprzedaż węgla metalurgicznego do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 774,31 867,52 940,43 641,8105,3%123,9%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychtys. ton830,2698,31 267,81 528,584,1%120,6%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemmln PLN917,6939,61 752,21 857,2102,4%106,0%
Przychody ze sprzedaży węgla metalurgicznego do odbiorców zewnętrznychmln PLN732,9785,21 434,31 518,1107,1%105,8%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychmln PLN184,7154,4317,9339,183,6%106,7%
Średnia cena sprzedaży węgla metalurgicznego do odbiorców zewnetrznychPLN/t413,1420,4487,8416,9101,8%85,5%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznychPLN/t222,4221,1250,5221,899,4%88,5%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych ogółemtys. ton1 219,91 207,52 082,12 427,499,0%116,6%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółemstan na koniec okresu w tys. ton1 730,61 412,92 172,41 412,981,6%65,0%
Zapasy węgla metalurgicznego wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton832,1544,11 054,7544,165,4%51,6%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton898,5868,81 117,7868,896,7%77,7%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost)mln PLN1 471,91 548,62 841,03 020,5105,2%106,3%
Jednostkowy Mining Cash CostPLN/t433,3449,4426,0441,4103,7%103,6%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN310,2323,7739,8633,9104,4%85,7%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksutys. ton916,3926,81 554,01 843,1101,1%118,6%
Sprzedaż zewnętrzna koksutys. ton1 009,8869,21 691,31 879,086,1%111,1%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznychmln PLN974,31 121,21 483,12 095,5115,1%141,3%
Średnia cena sprzedaży koksuPLN/t FCA885,601 154,00829,651 009,77130,3%121,7%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton89,1145,8348,0145,8163,6%41,9%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost)mln PLN148,5154,4287,0302,9104,0%105,5%
Jednostkowy Cash Conversion CostPLN/t162,06166,66184,97164,37102,8%88,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN23,140,039,963,1173,2%158,1%

Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 1 półrocze 2021 r.                        

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka OkresZmiana 10:9
1Q 20141Q20151Q 20161Q 20171Q 20181Q 20191Q 20201Q 2021
1234567891011
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółemtys. ton3 177,73 602,24 317,43 980,54 114,93 481,14 073,43 397,3-16,6%
Produkcja węgla koksowegotys. ton2 314,72 558,52 833,62 826,13 040,42 396,53 177,42 769,7-12,8%
Produkcja węgla do celów energetycznychtys. ton863,01 043,71 483,81 154,41 074,51 084,6896,0627,6-30,0%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemtys. ton1 846,72 631,12 769,22 721,32 768,32 473,82 245,02 604,516,0%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 189,51 593,81 387,21 513,01 715,61 453,21 504,31 774,317,9%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychtys. ton657,21 037,31 382,01 208,31 052,71 020,6740,7830,212,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemmln PLN679,7894,6690,11 537,81 419,81 319,5918,1917,6-0,1%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychmln PLN524,7656,8435,01 263,41 170,91 033,9734,4732,9-0,2%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychmln PLN155,0237,8255,1274,4248,9285,6183,7184,70,5%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznychPLN/t440,78411,41313,58823,05682,50711,11488,19413,80-15,2%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznychPLN/t235,92220,19184,29197,78234,94277,14247,89222,41-10,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółemtys. ton1 264,51 231,61 414,71 108,31 194,61 099,91 082,21 219,912,7%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznychtys. ton1 195,51 197,21 371,81 108,31 194,61 099,91 082,21 219,912,7%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznychtys. ton69,034,442,9------
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółemstan na koniec okresu w tys. ton904,8994,61 098,5656,7822,5718,52 520,81 730,6-31,3%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton556,5404,3670,6600,0753,4320,41 376,1832,1-39,5%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton348,3590,3427,956,769,1398,11 144,7898,5-21,5%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost)mln PLN1 136,81 249,81 075,81 135,11 229,41 495,31 542,31 471,9-4,6%
Jednostkowy Mining Cash CostPLN/t357,73346,94249,19285,18298,76429,54378,63433,2614,4%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN312,2229,8157,3133,5209,0341,8398,8359,1-10,0%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksutys. ton1 015,6995,81 047,1838,1919,0826,0825,2916,311,0%
Sprzedaż zewnętrzna koksutys. ton964,8943,7858,8655,1849,0845,71 043,31 009,8-3,2%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych*mln PLN876,5780,7586,2774,71 029,91 101,6946,3974,33,0%
Średnia cena sprzedaży koksuPLN/t 761,2745,9608,91 074,11 093,41 215,3838,2885,65,7%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton353,1168,9453,8388,6264,0210,4266,689,1-66,6%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost)mln PLN136,4138,4145,5117,7127,8141,2140,8148,55,5%
Jednostkowy Cash Conversion CostPLN/t134,36139,16138,91140,93139,08170,97170,80162,04-5,1%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN48,311,28,717,97,611,616,523,140,0%

* zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                        
Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za I kwartał 2021 r.