Dane za 2021 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Zmiana 
2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem* tys. ton 13 946,6 16 312,9 16 835,0 14 768,4 15 019,0 14 762,0 14 385,0 13 754,3 -4,4%
Produkcja węgla koksowego* tys. ton 9 881,5 11 151,2 11 579,6 10 675,7 10 351,0 10 208,4 11 061,8 11 005,8 -0,5%
Produkcja węgla do celów energetycznych* tys. ton 4 065,1 5 161,7 5 255,4 4 092,7 4 668,0 4 553,6 3 323,2 2 748,5 -17,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem* tys. ton 8 727,7 11 181,6 11 653,3 10 105,1 10 365,9 9 688,3 9 508,6 10 270,1 8,0%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych* tys. ton 5 185,9 5 800,3 6 363,9 5 937,2 6 000,5 5 806,7 6 313,2 6 938,2 9,9%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych* tys. ton 3 541,8 5 381,3 5 289,4 4 167,9 4 365,4 3 881,6 3 195,4 3 331,9 4,3%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 2 972,3 3 449,4 3 551,6 4 925,9 5 084,6 4 771,1 3 554,6 5 079,8 42,9%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 2 129,8 2 196,0 2 546,1 3 930,3 3 970,7 3 686,8 2 757,3 4 299,5 55,9%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 842,5 1 253,4 1 005,5 995,6 1 113,9 1 084,3 797,3 780,3 -2,1%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 410,36 377,29 397,35 656,70 658,67 634,84 436,76 619,68 41,9%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 234,39 213,26 187,44 206,71 249,40 275,79 249,36 224,85 -9,8%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 4 942,6 5 447,1 5 529,4 4 453,2 4 461,4 4 098,3 4 459,0 4 674,5 4,8%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 4 708,8 5 312,0 5 454,7 4 453,2 4 460,2 4 098,1 4 459,0 4 674,5 4,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 233,8 135,1 74,7 0,0 1,2 0,2 0,0 0,0 -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem* stan na koniec okresu w tys. ton 1 259,1 1 011,0 492,7 645,2 791,6 1 789,4 2 180,0 900,1 -58,7%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW* stan na koniec okresu w tys. ton 605,0 695,9 328,5 592,6 452,9 795,8 1 075,0 396,1 -63,2%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW* stan na koniec okresu w tys. ton 654,1 315,1 164,2 52,6 338,7 993,6 1 105,0 504,0 -54,4%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 4 926,3 5 009,7 4 232,0 4 615,6 5 954,4 6 288,6 5 860,1 6 149,8 4,9%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 353,22 307,10 251,38 312,54 396,46 426,00 407,37 447,12 9,8%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 4 015,8 4 221,5 4 145,0 3 458,0 3 558,5 3 169,7 3 331,3 3 659,1 9,8%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 4 162,1 4 014,9 4 132,9 3 460,8 3 538,2 2 928,7 3 642,4 3 611,0 -0,9%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 3 489,2 3 051,8 2 822,7 3 688,1 4 451,5 3 545,0 3 047,0 5 061,6 66,1%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t** 713,22 681,32 621,83 972,96 1 139,90 1 112,88 777,75 1 266,47 62,8%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 128,6 278,7 236,2 194,1 225,3 485,8 183,1 239,1 30,6%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 609,3 609,7 553,3 517,0 575,2 607,9 593,4 633,3 6,7%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 151,85 144,66 133,52 149,82 161,68 191,78 178,37 173,10 -3,0%

"* Dane za 2014 r. zawierają wyniki KWK ""Knurów-Szczygłowice"" od m-ca VIII 2014 r.
Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2021 rok"                                

** Prezentowane ceny są cenami kontraktowymi                                 

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
2Q 2021 3Q 2021 9M 2020 9M 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 446,2 3 338,1 10 615,1 10 181,6 96,9% 95,9%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 773,8 2 710,6 8 247,7 8 254,1 97,7% 100,1%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 672,4 627,5 2 367,4 1 927,5 93,3% 81,4%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 565,8 2 436,3 6 756,8 7 606,6 95,0% 112,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 867,5 1 663,7 4 526,1 5 305,5 89,1% 117,2%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 698,3 772,6 2 230,7 2 301,1 110,6% 103,2%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 939,6 1 187,5 2 627,3 3 044,7 126,4% 115,9%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 785,2 1 015,7 2 069,0 2 533,8 129,4% 122,5%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 154,4 171,8 558,3 510,9 111,3% 91,5%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 420,4 610,5 457,1 477,6 145,2% 104,5%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 221,1 220,9 250,1 221,5 99,9% 88,6%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 207,5 1 106,8 3 211,3 3 534,2 91,7% 110,1%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 207,5 1 106,8 3 211,3 3 534,2 91,7% 110,1%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton - - - - - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 412,9 1 128,5 2 420,3 1 128,5 79,9% 46,6%
Zapasy węgla metalurgicznego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 544,1 409,0 1 301,1 409,0 75,2% 31,4%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 868,8 719,5 1 119,2 719,5 82,8% 64,3%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 548,6 1 557,9 4 287,3 4 578,4 100,6% 106,8%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 449,4 446,7 403,9 449,7 99,4% 111,3%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 323,7 342,0 1 082,2 975,9 105,7% 90,2%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 926,8 923,9 2 404,1 2 767,0 99,7% 115,1%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 869,2 849,4 2 689,8 2 728,4 97,7% 101,4%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 121,2 1 260,5 2 243,1 3 356,0 112,4% 149,6%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 1 154,00 1 328,31 787,83 1 108,93 115,1% 140,8%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 145,8 223,5 200,1 223,5 153,3% 111,7%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 154,4 154,9 427,8 457,8 100,3% 107,0%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 166,7 167,7 178,2 165,5 100,6% 92,8%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 145,8 223,5 100,4 223,5 153,3% 222,6%

Źródło: www.jsw.pl             

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
1Q 2021 2Q 2021 1H 2020 1H 2021
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 397,3 3 446,2 6 669,2 6 843,5 101,4% 102,6%
Produkcja węgla metalurgicznego tys. ton 2 769,7 2 773,8 5 270,2 5 543,5 100,1% 105,2%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 627,6 672,4 1 399,0 1 300,0 107,1% 92,9%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 604,5 2 565,8 4 208,2 5 170,3 98,5% 122,9%
Sprzedaż węgla metalurgicznego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 774,3 1 867,5 2 940,4 3 641,8 105,3% 123,9%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 830,2 698,3 1 267,8 1 528,5 84,1% 120,6%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 917,6 939,6 1 752,2 1 857,2 102,4% 106,0%
Przychody ze sprzedaży węgla metalurgicznego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 732,9 785,2 1 434,3 1 518,1 107,1% 105,8%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 184,7 154,4 317,9 339,1 83,6% 106,7%
Średnia cena sprzedaży węgla metalurgicznego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 413,1 420,4 487,8 416,9 101,8% 85,5%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 222,4 221,1 250,5 221,8 99,4% 88,5%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 219,9 1 207,5 2 082,1 2 427,4 99,0% 116,6%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 730,6 1 412,9 2 172,4 1 412,9 81,6% 65,0%
Zapasy węgla metalurgicznego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 832,1 544,1 1 054,7 544,1 65,4% 51,6%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 898,5 868,8 1 117,7 868,8 96,7% 77,7%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 471,9 1 548,6 2 841,0 3 020,5 105,2% 106,3%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 433,3 449,4 426,0 441,4 103,7% 103,6%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 310,2 323,7 739,8 633,9 104,4% 85,7%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 916,3 926,8 1 554,0 1 843,1 101,1% 118,6%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 1 009,8 869,2 1 691,3 1 879,0 86,1% 111,1%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 974,3 1 121,2 1 483,1 2 095,5 115,1% 141,3%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 885,60 1 154,00 829,65 1 009,77 130,3% 121,7%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 89,1 145,8 348,0 145,8 163,6% 41,9%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 148,5 154,4 287,0 302,9 104,0% 105,5%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 162,06 166,66 184,97 164,37 102,8% 88,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 23,1 40,0 39,9 63,1 173,2% 158,1%

Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 1 półrocze 2021 r.                        

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Zmiana 10:9
1Q 2014 1Q2015 1Q 2016 1Q 2017 1Q 2018 1Q 2019 1Q 2020 1Q 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 177,7 3 602,2 4 317,4 3 980,5 4 114,9 3 481,1 4 073,4 3 397,3 -16,6%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 314,7 2 558,5 2 833,6 2 826,1 3 040,4 2 396,5 3 177,4 2 769,7 -12,8%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 863,0 1 043,7 1 483,8 1 154,4 1 074,5 1 084,6 896,0 627,6 -30,0%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 1 846,7 2 631,1 2 769,2 2 721,3 2 768,3 2 473,8 2 245,0 2 604,5 16,0%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 189,5 1 593,8 1 387,2 1 513,0 1 715,6 1 453,2 1 504,3 1 774,3 17,9%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 657,2 1 037,3 1 382,0 1 208,3 1 052,7 1 020,6 740,7 830,2 12,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 679,7 894,6 690,1 1 537,8 1 419,8 1 319,5 918,1 917,6 -0,1%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 524,7 656,8 435,0 1 263,4 1 170,9 1 033,9 734,4 732,9 -0,2%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 155,0 237,8 255,1 274,4 248,9 285,6 183,7 184,7 0,5%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 440,78 411,41 313,58 823,05 682,50 711,11 488,19 413,80 -15,2%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 235,92 220,19 184,29 197,78 234,94 277,14 247,89 222,41 -10,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 264,5 1 231,6 1 414,7 1 108,3 1 194,6 1 099,9 1 082,2 1 219,9 12,7%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 195,5 1 197,2 1 371,8 1 108,3 1 194,6 1 099,9 1 082,2 1 219,9 12,7%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 69,0 34,4 42,9 - - - - - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 904,8 994,6 1 098,5 656,7 822,5 718,5 2 520,8 1 730,6 -31,3%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 556,5 404,3 670,6 600,0 753,4 320,4 1 376,1 832,1 -39,5%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 348,3 590,3 427,9 56,7 69,1 398,1 1 144,7 898,5 -21,5%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 136,8 1 249,8 1 075,8 1 135,1 1 229,4 1 495,3 1 542,3 1 471,9 -4,6%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 357,73 346,94 249,19 285,18 298,76 429,54 378,63 433,26 14,4%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 312,2 229,8 157,3 133,5 209,0 341,8 398,8 359,1 -10,0%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 1 015,6 995,8 1 047,1 838,1 919,0 826,0 825,2 916,3 11,0%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 964,8 943,7 858,8 655,1 849,0 845,7 1 043,3 1 009,8 -3,2%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych* mln PLN 876,5 780,7 586,2 774,7 1 029,9 1 101,6 946,3 974,3 3,0%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t  761,2 745,9 608,9 1 074,1 1 093,4 1 215,3 838,2 885,6 5,7%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 353,1 168,9 453,8 388,6 264,0 210,4 266,6 89,1 -66,6%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 136,4 138,4 145,5 117,7 127,8 141,2 140,8 148,5 5,5%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 134,36 139,16 138,91 140,93 139,08 170,97 170,80 162,04 -5,1%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 48,3 11,2 8,7 17,9 7,6 11,6 16,5 23,1 40,0%

* zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                        
Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za I kwartał 2021 r.