Dane za 2021 rok

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka OkresZmiana 10:9
1Q 20141Q20151Q 20161Q 20171Q 20181Q 20191Q 20201Q 2021
1234567891011
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółemtys. ton3 177,73 602,24 317,43 980,54 114,93 481,14 073,43 397,3-16,6%
Produkcja węgla koksowegotys. ton2 314,72 558,52 833,62 826,13 040,42 396,53 177,42 769,7-12,8%
Produkcja węgla do celów energetycznychtys. ton863,01 043,71 483,81 154,41 074,51 084,6896,0627,6-30,0%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemtys. ton1 846,72 631,12 769,22 721,32 768,32 473,82 245,02 604,516,0%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychtys. ton1 189,51 593,81 387,21 513,01 715,61 453,21 504,31 774,317,9%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychtys. ton657,21 037,31 382,01 208,31 052,71 020,6740,7830,212,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółemmln PLN679,7894,6690,11 537,81 419,81 319,5918,1917,6-0,1%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznychmln PLN524,7656,8435,01 263,41 170,91 033,9734,4732,9-0,2%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznychmln PLN155,0237,8255,1274,4248,9285,6183,7184,70,5%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznychPLN/t440,78411,41313,58823,05682,50711,11488,19413,80-15,2%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznychPLN/t235,92220,19184,29197,78234,94277,14247,89222,41-10,3%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółemtys. ton1 264,51 231,61 414,71 108,31 194,61 099,91 082,21 219,912,7%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznychtys. ton1 195,51 197,21 371,81 108,31 194,61 099,91 082,21 219,912,7%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznychtys. ton69,034,442,9------
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółemstan na koniec okresu w tys. ton904,8994,61 098,5656,7822,5718,52 520,81 730,6-31,3%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton556,5404,3670,6600,0753,4320,41 376,1832,1-39,5%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton348,3590,3427,956,769,1398,11 144,7898,5-21,5%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost)mln PLN1 136,81 249,81 075,81 135,11 229,41 495,31 542,31 471,9-4,6%
Jednostkowy Mining Cash CostPLN/t357,73346,94249,19285,18298,76429,54378,63433,2614,4%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN312,2229,8157,3133,5209,0341,8398,8359,1-10,0%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksutys. ton1 015,6995,81 047,1838,1919,0826,0825,2916,311,0%
Sprzedaż zewnętrzna koksutys. ton964,8943,7858,8655,1849,0845,71 043,31 009,8-3,2%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych*mln PLN876,5780,7586,2774,71 029,91 101,6946,3974,33,0%
Średnia cena sprzedaży koksuPLN/t 761,2745,9608,91 074,11 093,41 215,3838,2885,65,7%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSWstan na koniec okresu w tys. ton353,1168,9453,8388,6264,0210,4266,689,1-66,6%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost)mln PLN136,4138,4145,5117,7127,8141,2140,8148,55,5%
Jednostkowy Cash Conversion CostPLN/t134,36139,16138,91140,93139,08170,97170,80162,04-5,1%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowemln PLN48,311,28,717,97,611,616,523,140,0%

* zmiana zasad prezentacji zastosowana przez Grupę z dniem 1 stycznia 2021 roku dotyczy przeklasyfikowania wyniku skutecznego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego.                        
Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za I kwartał 2021 r.