Dywidenda

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Historia wypłat dywidendy

Rok Dzień nabycia prawa do dywidendy Dzień wypłaty
dywidendy
Dywidenda (zł) Dywidenda
(zł/akcję)
2011 20.06.2011 20.07.2011 256 978 067,20* 2,16
2012 06.07.2012 24.07.2012 631 674 386,48 5,38
2013 31.07.2013 20.08.2013 295 877 221,92 2,52
2014 - - - -
2015 - - - -
2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -
2019 27.08.2019 10.09.2019 200 773 829,16 1,71
2020 - - - -
2021 - - - -

*Wykazana w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku dywidenda w wysokości 257,0 mln zł obejmuje obowiązkowe wpłaty na rzecz Skarbu Państwa potraktowane jako zaliczka na dywidendę w wysokości 127,0 mln zł – ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792, z późn. zm.) oraz wypłatę w lipcu 2011 r. dywidendy dla Skarbu Państwa w wysokości 130,0 mln zł z zysku wypracowanego w 2010 roku.