Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2018 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

WyszczególnienieJedn.201820172016201520142013Dynamika
2017=100
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma bilansowamln zł13 762,612 090,211 519,611 812,215 369,313 862,0113,8
Aktywa trwałemln zł10 300,78 118,29 097,310 324,713 085,910 300,0126,9
Aktywa obrotowemln zł3 461,93 972,02 422,31 487,52 283,43 562,087,2
Kapitał własnymln zł8 445,46 621,54 069,63 934,27 267,58 351,6127,5
Zobowiązaniamln zł5 317,25 468,77 450,07 878,08 101,85 510,497,2
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedażymln zł9 809,58 877,26 731,36 934,96 814,97 632,2110,5
Zysk/strata brutto ze sprzedażymln zł2 871,13 238,91 229,7 (50,2) (4,7)1 152,788,6
Zysk/strata operacyjny/amln zł2 254,13 116,5226,6-3896 (774,8)201,972,3
EBITDAmln zł3 020,13 941,21 065,4-2533,1528,51 403,476,6
Marża EBITDA%30,844,415,8-36,57,818,469,4
Zysk/Strata przed opodatkowaniemmln zł2 192,53 123,619,6-4045,3 (882,2)109,770,2
Zysk/Strata nettomln zł1 760,82 543,34,4-3285,2 (657,1)82,269,2
Całkowite dochody razemmln zł1 718,42 552,016,2-3301,1 (1 079,2)84,467,3
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł2 818,42 870,7896,5725,1644,31 630,198,2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (1 581,7) (2 170,3) (354,4) (1 015,3) (3 040,4) (804,2)72,9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (755,8) (699,8)277,7 (80,0)1 077,4 (280,5)-
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł480,90,6819,8 (370,2) (1 318,7)545,480 150,0
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Dywidenda na akcjęzł/akcję-----2,52-
Płynność bieżąca 1,031,671,140,390,581,59292,3
Płynność szybka 0,841,460,980,260,451,35376,9
Rentowność netto sprzedaży%17,928,60,1 (47,4) (9,6)1,1-
Rentowność majątku ogółem (ROA)%12,821,00,0 (27,8) (4,3)0,6-
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%20,838,40,1 (83,5) (9,0)1,0-
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,390,450,650,670,530,4097,0
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,630,831,832,001,110,6691,5
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,911,00,700,490,811,06142,9

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.09.2018
Stan na
30.09.2017
Suma bilansowamln zł14 074,712 243,8
Aktywa trwałemln zł10 056,38 790,8
Aktywa obrotowemln zł4 018,43 453,0
Kapitał własnymln zł8 174,45 866,2
Zobowiązaniamln zł5 900,36 377,6
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.9 miesięcy 2018
okres
od 01.01.
do 30.09.2018
9 miesięcy 2017
okres
od 01.01.
do 30.09.2017
Przychody ze sprzedażymln zł7 286,46 684,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł2 420,12 658,0
Zysk (strata) operacyjny/amln zł1 854,62 206,7
EBITDAmln zł2 408,22 822,1
Marża EBITDA%33,142,2
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł1 795,62 223,8
Zysk (strata) nettomln zł1 442,01 791,1
Całkowite dochody razemmln zł1 447,41 796,6
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.9 miesięcy 2018
okres
od 01.01.
do 30.09.2018
9 miesięcy 2017
okres
od 01.01.
do 30.09.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł2 445,12 337,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (1 189,3) (495,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (215,2) (607,3)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł1 040,61 234,7
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.09.2018
Stan na
30.09.2017
Płynność bieżąca 1,111,85
Płynność szybka 0,941,63
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,420,52
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,721,09
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,890,86
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.09.2018
Stan na
30.09.2017
Rentowność netto sprzedaży%19,826,8
Rentowność majątku ogółem (ROA)%10,214,6
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%17,630,5

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2018 roku

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
30.06.2018
Stan na
30.06.2017
Suma bilansowamln zł13 580,812 261,2
Aktywa trwałemln zł9 799,78 849,5
Aktywa obrotowemln zł3 781,13 411,7
Kapitał własnymln zł7 810,15 517,0
Zobowiązaniamln zł5 770,76 744,2
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I półrocze 2018
okres od 01.01.
do 30.06.2018
I półrocze 2017
okres od 01.01.
do 30.06.2017
Przychody ze sprzedażymln zł4 933,54 693,5
Zysk (strata) brutto ze sprzedażymln zł1 797,52 041,8
Zysk (strata) operacyjny/amln zł1 397,91 742,9
EBITDAmln zł1 767,12 152,0
Marża EBITDA%35,845,9
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł1 351,81 768,8
Zysk (strata) nettomln zł1 086,41 429,1
Całkowite dochody razemmln zł1 073,21 447,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I półrocze 2018
okres od 01.01.
do 30.06.2018
I półrocze 2017
okres od 01.01.
do 30.06.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł1 804,21 654,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (705,0) (679,3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (157,4) (376,9)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł941,8598,3
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
30.06.2018
Stan na
30.06.2017
Płynność bieżąca 1,091,72
Płynność szybka 0,901,49
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,420,55
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,741,22
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,870,84
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.Stan na
30.06.2018
Stan na
30.06.2017
Rentowność netto sprzedaży%22,030,4
Rentowność majątku ogółem (ROA)%8,011,6
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%13,925,9

Źródło:  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 m-cy zakończony 30 czerwca 2018 roku.

Sytuacja finansowa i majątkowa Grupy Kapitałowej JSW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJJedn.Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Suma bilansowamln zł12 706,011 967,611 716,815 025,213 525,914 157,2
Aktywa trwałemln zł9 649,48 838,110 289,913 088,610 415,09 933,0
Aktywa obrotowemln zł3 056,63 129,51 426,91 936,63 110,94 224,1
Kapitał własnymln zł7 493,94 950,33 877,97 008,68 261,48 719,2
Zobowiązaniamln zł5 212,17 017,37 838,98 016,65 264,55 437,9
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWJedn.I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014I kwartał 2013
Przychody ze sprzedażymln zł2 510,62 376,01 402,21 810,11 663,72 179,1
Zysk brutto ze sprzedażymln zł1 086,61 131,970,121,1118,7479,2
Zysk (strata) operacyjny/amln zł951,91 046,6 (114,8) (205,4) (90,2)204,2
EBITDAmln zł1 135,81 239,7112,0109,2210,3490,8
Marża EBITDA%45,252,28,06,012,622,5
Zysk (strata) przed opodatkowaniemmln zł940,41 062,9 (131,6) (240,8) (114,9)184,6
Zysk (strata) nettomln zł757,9863,0 (59,5) (196,7) (88,5)145,4
Całkowite dochody razemmln zł753,9880,7 (56,3) (227,0) (88,5)145,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHJedn.I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014I kwartał 2013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnejmln zł638,6792,0126,7163,737,3451,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnejmln zł (317,5) (530,4) (279,8) (355,9) (466,3) (537,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowejmln zł (127,6) (71,6) (15,9)40,3 (70,3) (15,2)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentówmln zł193,5190,0 (169,0) (151,9) (498,9) (101,1)
WSKAŹNIKI FINANSOWE Stan na
31.03.2018
Stan na 31.03.2017Stan na 31.03.2016 Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2014
Stan na
31.03.2013
Płynność bieżąca 1,311,660,370,521,561,99
Płynność szybka 1,081,400,230,391,271,69
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,410,590,670,530,390,38
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,701,422,021,140,640,62
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 0,920,810,490,791,031,13
WSKAŹNIKI FINANSOWEJedn.I kwartał 2018I kwartał 2017I kwartał 2016I kwartał 2015I kwartał 2014I kwartał 2013
Rentowność netto sprzedaży%30,236,3 (4,2) (10,9) (5,3)6,7
Rentowność majątku ogółem (ROA)%6,07,2 (0,5) (1,3) (0,7)1,0
Rentowność kapitałów własnych (ROE)%10,117,4 (1,5) (2,8) (1,1)1,7

Źródło:  Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 3 m-cy zakończony 31 marca 2018 roku