Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Dane za 2020 rok

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

Wyszczególnienie20202019201820172016201520142013
Węgiel50,9%55,0%51,8%55,5%52,8%49,7%43,6%46,6%
Koks i węglopochodne43,6%40,9%45,4%41,5%41,9%44,0%51,2%48,5%
Pozostała działalność5,5%4,1%2,8%3,0%5,3%6,3%5,2%4,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalności20202019201820172016201520142013
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 554,64 771,15 084,64 925,93 551,63 449,42 972,33 559,0
Zysk/strata operacyjny/a segmentu(1 760,2)478,11 753,13 001,9663,4 (3 201,8) (843,8)70,1
Amortyzacja935,0878,6612,1680,9655,61 097,91 034,8921,8
EBITDA (825,2)1 356,72 365,23 682,81 319,0 (2 103,9)191,0991,9
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych3 047,03 545,04 451,53 688,12 822,73 051,83 489,23 704,3
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (50,7)259,5416,4 (47,9) (67,5) (715,8)12,962,0
Amortyzacja107,7103,4100,296,8125,2192195,4203,9
EBITDA57,0362,9516,648,957,7 (523,8)208,3265,9
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych387,8355,7273,4263,2357433,7353,4368,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu92,293,284,957,152,251,745,582,9
Amortyzacja133,9108,964,456,264,581,180,283,0
EBITDA 226,1202,1149,3113,3116,7132,8125,7165,9

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-IX 2020I-IX 2019
Węgiel50,7%53,5%
Koks i węgloochodne43,9%42,9%
Pozostała działalność5,4%3,7%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony 
30 września 202030 września 2019
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2 627,33 667,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (1 174,6)716,0
EBITDA (476,6)1 340,3
EBITDA skorygowana* (45,7)-
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych2274,202 941,9
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (111,3)126,5
EBITDA (31,3)203,5
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych282,2251,6
Zysk operacyjny segmentu82,587,7
EBITDA177,6155,8

*EBITDA po wyłączeniu ujętego w wyniku przeprowadzonych testów, odpisu z tytułu utraty wartości bilansowej aktywów trwałych majątku KWK Jastrzębie-Bzie w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 roku w wysokości 430,9 mln PLN.
Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 9 m-cy zakończony 30 września 2020 roku

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-VI 2020I-VI 2019
Węgiel50,7%53,1%
Koks i węgloochodne43,8%44,1%
Pozostała działalność5,5%2,8%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończony 
30 czerwca 202030 czerwca 2019
w mln zł
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 752,22 492,2
Zysk/strata operacyjny/a segmentu(1 067,8)524,8
EBITDA (601,7)930,6
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych1 511,82 070,8
Zysk/strata operacyjny/a segmentu (75,3)137,9
EBITDA (22,6)188,9
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych189,7133,9
Zysk operacyjny segmentu48,351,9
EBITDA110,593,8

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r.

Wyniki finansowe według obszarów działalności

Udział przychodów Grupy z zewnętrznej sprzedaży w podziale na poszczególne segmenty

WyszczególnienieI-III 2020I-III 2019I-III 2018I-III 2017I-III 2016I-III 2015I-III 2014
Węgiel46,7%53,0%56,6%64,7%49,2%49,4%40,9%
Koks i węglopochodne48,2%44,3%41,0%32,6%41,8%43,1%52,7%
Pozostała działalność5,1%2,7%2,4%2,7%9,0%7,5%6,4%

Wyniki Grupy JSW w podziale na poszczególne obszary (segmenty) działalności

Wyniki finansowe według obszarów dzialalnościZa okres zakończonyDynamika
2:3
[%]
31 marca 202031 marca 201931 marca 201831 marca 201731 marca 201631 marca 201531 marca 2014
w mln zł
123456789
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych918,11 319,51 419,81 537,8690,1894,6679,769,6%
Zysk operacyjny segmentu (203,5)352,4980,01 139,2 (121,4) (218,5) (139,2)-57,7%
Amortyzacja244,7189,3146,1158,1172,1252,3233,7129,3%
EBITDA41,2541,71 126,11 297,350,733,894,57,6%
Wytwarzanie i sprzedaż koksu i węglopochodnych
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych947,71 101,61 029,9774,7586,2780,7876,586,0%
Zysk operacyjny segmentu (6,0)100,230,9 (71,5) (10,3)2,125,9-6,0%
Amortyzacja26,125,424,823,335,844,648,8102,8%
EBITDA20,1125,655,7 (48,2)25,546,774,716,0%
Pozostała działalność
Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych100,267,060,963,5125,9134,8107,5149,6%
Zysk operacyjny segmentu29,427,730,313,335,726,930,4106,1%
Amortyzacja30,620,615,614,019,919,619,7148,5%
EBITDA60,048,345,927,355,646,550,1124,2%

Źródło: Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 roku