Dane za 2013 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Zmiana 
2012 2013
1 2 3 4 5
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 13 462,4 13 626,8 1,2%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 9 469,2 9 837,0 3,9%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 3 993,2 3 789,8 -5,1%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego % 82,0 79,0 -3,7%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 8 196,9 9 174,6 11,9%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 4 901,6 5 314,5 8,4%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 3 295,3 3 860,1 17,1%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 86,0 83,0 -3,5%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 4 134,9 3 559,0 -13,9%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 3 069,4 2 526,1 -17,7%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 065,5 1 032,9 -3,1%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 90,0 86,0 -4,4%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 625,70 473,34 -24,4%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 315,27 267,58 -15,1%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 4 476,1 5 181,2 15,8%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 4 246,5 4 942,0 16,4%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 229,6 239,2 4,2%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 80,0 75,0 -6,3%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 514,8 826,8 -45,4%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 994,1 591,6 -40,5%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 520,7 235,2 -54,8%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 4 686,0 4 554,8 -2,8%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 348,09 334,25 -4,0%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 1 467,6 1 378,5 -6,1%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 1 577,1 1 373,3 -12,9%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 3 849,4 3 942,6 2,4%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 3 752,7 3 940,0 5,0%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 4 307,9 3 704,3 -14,0%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 970,20 758,50 -21,8%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 366,7 316,6 -13,7%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 582,3 582,9 0,1%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 151,77 148,01 -2,5%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 209,6 232,4 10,9%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 138,6 254,5 83,6%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2013 rok

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane  Jednostka  Okres Zmiana 
9 miesięcy 2012 9 miesięcy 2013
1 2 3 4 5
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 10 194,8 10 134,4 -0,6%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 7 159,0 7 264,4 1,5%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 3 035,1 2 870,0 -5,4%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego % 82,0 79,0 -3,7%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 6 051,5 6 944,0 14,7%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 3 572,9 4 016,2 12,4%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 2 478,6 2 927,8 18,1%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 87,0 83,0 -4,6%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 3 216,1 2 747,6 -14,6%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 2 397,7 1 948,5 -18,7%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 818,4 799,1 -2,4%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 90,0 87,0 -3,3%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 671,44 482,52 -28,1%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 319,80 272,94 -14,7%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 3 352,7 3 824,6 14,1%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 3 170,6 3 649,2 15,1%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 182,1 175,4 -3,7%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 81,0 77,0 -4,9%
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 542,8 874,1 -43,3%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 1 089,5 547,0 -49,8%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 453,3 327,1 -27,8%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 3 448,9 3 446,6 -0,1%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 338,30 340,09 0,5%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 1 072,2 1 001,8 -6,6%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 1 191,5 1 085,8 -8,9%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 2 959,6 2 942,9 -0,6%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 2 880,5 2 917,5 1,3%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 3 444,4 2 779,8 -19,3%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 1 018,41 772,29 -24,2%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 359,5 354,9 -1,3%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 412,9 415,4 0,6%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 140,13 141,37 0,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 143,6 173,2 20,6%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 103,6 200,1 93,1%

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2013 roku