Walne Zgromadzenie - 2021

Zapis video z przebiegu obrad ZWZ JSW S.A. z dnia 25.06.2021 r.

Dokumenty przedkładane ZWZ

Wnioski i opinie Rady Nadzorczej dotyczące wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ