Walne Zgromadzenie - 2021

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Zapis video z przebiegu obrad ZWZ JSW S.A. z dnia 25.06.2021 r.

Dokumenty przedkładane ZWZ

Wnioski i opinie Rady Nadzorczej dotyczące wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ

Zapis video z przebiegu obrad NWZ JSW S.A. z dnia 19.02.2021 r.

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu kierowanego do NWZ