Dane za 2018 rok

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Zmiana
2014* 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem* tys. ton 13 946,6 16 312,9 16 835,0 14 768,4 15 019,0 1,7%
Produkcja węgla koksowego* tys. ton 9 881,5 11 151,2 11 579,6 10 675,7 10 351,0 -3,0%
Produkcja węgla do celów energetycznych* tys. ton 4 065,1 5 161,7 5 255,4 4 092,7 4 668,0 14,1%
Udział węgla typu hard w produkcji węgla koksowego* % 79,0 72,0 72,0 - - 0 p.p.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem* tys. ton 8 727,7 11 181,6 11 653,3 10 105,1 10 365,9 2,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych* tys. ton 5 185,9 5 800,3 6 363,9 5 937,2 6 000,5 1,1%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych* tys. ton 3 541,8 5 381,3 5 289,4 4 167,9 4 365,4 4,7%
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 74,0 68,0 69,0 - - +1 p.p.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 2 972,3 3 449,4 3 551,6 4 925,9 5 084,6 3,2%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 2 129,8 2 196,0 2 546,1 3 930,3 3 970,7 1,0%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 842,5 1 253,4 1 005,5 995,6 1 113,9 11,9%
% udział węgla typu hard w przychodach ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych % 78,0 73,0 75,0 - - +2 p.p.
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 410,36 377,29 397,35 656,70 658,67 0,3%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 234,39 213,26 187,44 206,71 249,40 20,7%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 4 942,6 5 447,1 5 529,4 4 453,2 4 461,4 0,2%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 4 708,8 5 312,0 5 454,7 4 453,2 4 460,2 0,2%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 233,8 135,1 74,7 0,0 1,2 -
% udział węgla typu hard w sprzedaży węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych % 76,0 76,0 76,0 - - 0 p.p.
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem* stan na koniec okresu w tys. ton 1 259,1 1 011,0 492,7 645,2 791,6 22,7%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW* stan na koniec okresu w tys. ton 605,0 695,9 328,5 592,6 452,9 -23,6%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW* stan na koniec okresu w tys. ton 654,1 315,1 164,2 52,6 339,5 545,4%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 4 926,3 5 009,7 4 232,0 4 615,6 5 954,4 29,0%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 353,22 307,10 251,38 312,54 396,46 26,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 1 335,3 797,1 691,2 854,0 1 405,8 64,6%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 1 210,9 859,2 777,7 643,2 1 019,5 58,5%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 4 015,8 4 221,5 4 145,0 3 458,0 3 558,5 2,9%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 4 162,1 4 014,9 4 132,9 3 460,8 3 538,2 2,2%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 3 489,2 3 051,8 2 822,7 3 688,1 4 451,5 20,7%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 668,18 648,49 583,53 936,01 1 095,37 17,0%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 128,6 278,7 236,2 194,1 225,3 16,1%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 609,3 609,7 553,3 517,0 575,2 11,3%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 151,85 144,66 133,52 149,82 161,68 7,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 147,0 49,8 71,4 45,3 50,1 10,6%
Nakłady na inwestycje rzeczowe ujęcie gotówkowe mln PLN 179,0 50,6 55,6 50,5 36,4 -27,9%

* Dane za 2014 r. zawierają wyniki KWK ""Knurów-Szczygłowice"" od m-ca VIII 2014 r.

Źródło: www.jsw.pl, Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2018 rok

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
2Q 2018 3Q 2018 9M 2017 9M 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 798,8 3 369,3 11 074,0 11 283,0 88,7% 101,9%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 741,3 2 261,6 8 068,5 8 043,3 82,5% 99,7%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 057,5 1 107,7 3 005,5 3 239,7 104,7% 107,8%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 503,6 2 513,5 7 685,6 7 785,4 100,4% 101,3%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 511,6 1 443,6 4 510,9 4 670,8 95,5% 103,5%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 992,0 1 069,9 3 174,7 3 114,6 107,9% 98,1%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 1 258,7 1 192,8 3 786,8 3 871,3 94,8% 102,2%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 017,7 906,4 3 020,2 3 095,0 89,1% 102,5%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 241,0 286,4 766,6 776,3 118,8% 101,3%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 661,13 627,93 662,59 658,72 95,0% 99,4%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 234,95 259,63 204,28 243,42 110,5% 119,2%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 114,5 1 049,9 3 305,8 3 359,0 94,2% 101,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 114,5 1 049,9 3 305,8 3 359,0 94,2% 101,6%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 933,9 713,4 728,0 713,4 76,4% 98,0%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 803,7 548,5 608,4 548,5 68,2% 90,2%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 130,2 164,9 119,6 164,9 126,7% 137,9%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 596,4 1 371,7 3 261,5 4 197,5 85,9% 128,7%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 420,26 407,11 288,65 372,02 96,9% 128,9%
Nagroda jednorazowa dla Pracowników mln PLN 306,1 0,0 238,7 306,1 0,0% -
Jednostkowy Mining Cash Cost po wyłączeniu nagrody jednorazowej PLN/t 339,67 407,11 267,53 344,89 119,9% 128,9%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 267,3 394,2 483,5 870,5 147,5% 180,0%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 931,1 835,5 2 598,2 2 685,6 89,7% 103,4%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 856,8 848,2 2 569,3 2 554,0 99,0% 99,4%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 099,7 1 084,6 2 699,0 3 214,2 98,6% 119,1%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 1 104,24 1 100,17 924,44 1 085,56 99,6% 117,4%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 339,9 326,2 221,5 326,2 96,0% 147,3%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 143,2 139,2 370,9 410,2 97,2% 110,6%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 153,86 166,74 143,19 152,80 108,4% 106,7%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 9,9 8,8 33,0 26,3 88,9% 79,7%

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Dynamika
4:3
Dynamika 6:5
1Q 2018 2Q 2018 1H 2017 1H 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 4 114,9 3 798,8 7 759,5 7 913,7 92,3% 102,0%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 3 040,4 2 741,3 5 558,6 5 781,7 90,2% 104,0%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 074,5 1 057,5 2 200,9 2 132,0 98,4% 96,9%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 768,3 2 503,6 5 236,1 5 271,9 90,4% 100,7%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 715,6 1 511,6 3 028,7 3 227,2 88,1% 106,6%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 052,7 992,0 2 207,4 2 044,7 94,2% 92,6%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 1 419,8 1 258,7 2 772,5 2 678,5 88,7% 96,6%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 170,9 1 017,7 2 251,1 2 188,6 86,9% 97,2%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 248,9 241,0 521,4 489,9 96,8% 94,0%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 682,50 661,13 735,26 672,49 96,9% 91,5%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 234,94 234,95 201,10 234,95 100,0% 116,8%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 194,6 1 114,5 2 207,8 2 309,1 93,3% 104,6%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 194,6 1 114,5 2 207,8 2 309,1 93,3% 104,6%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 822,5 933,9 778,8 933,9 113,5% 119,9%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 753,4 803,7 678,3 803,7 106,7% 118,5%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 69,1 130,2 100,5 130,2 188,4% 129,6%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 229,4 1 596,4 2 243,7 2 825,8 129,9% 125,9%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 298,76 420,26 289,15 357,08 140,7% 123,5%
Nagroda jednorazowa dla Pracowników mln PLN 0,0 306,1 236,1 306,1 #DZIEL/0! -
Jednostkowy Mining Cash Cost po wyłączeniu nagrody jednorazowej PLN/t 298,76 339,67 258,72 318,39 113,7% 123,1%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 209,0 267,3 325,2 476,3 127,9% 146,5%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 919,0 931,1 1 708,1 1 850,1 101,3% 108,3%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 849,0 856,8 1 652,3 1 705,8 100,9% 103,2%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 029,9 1 099,7 1 792,8 2 129,6 106,8% 118,8%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 1 052,10 1 104,24 957,95 1 078,29 105,0% 112,6%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 264,0 339,9 248,9 339,9 128,8% 136,6%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 127,8 143,2 248,5 271,0 112,1% 109,1%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 139,08 153,86 146,06 146,52 110,6% 100,3%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 7,6 9,9 25,5 17,5 130,3% 68,6%

Dane operacyjne Grupy Kapitałowej JSW

Dane Jednostka Okres Zmiana 8:7
1Q 2013 1Q 2014 1Q2015 1Q 2016 1Q 2017 1Q 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SEGMENT WĘGLOWY
Produkcja węgla ogółem tys. ton 3 524,9 3 177,7 3 602,2 4 317,4 3 980,5 4 114,9 3,4%
Produkcja węgla koksowego tys. ton 2 496,2 2 314,7 2 558,5 2 833,6 2 826,1 3 040,4 7,6%
Produkcja węgla do celów energetycznych tys. ton 1 028,7 863,0 1 043,7 1 483,8 1 154,4 1 074,5 -6,9%
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem tys. ton 2 477,5 1 846,7 2 631,1 2 769,2 2 721,3 2 768,3 1,7%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 454,2 1 189,5 1 593,8 1 387,2 1 513,0 1 715,6 13,4%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych tys. ton 1 023,3 657,2 1 037,3 1 382,0 1 208,3 1 052,7 -12,9%
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych ogółem mln PLN 1 007,4 679,7 894,6 690,1 1 537,8 1 419,8 -7,7%
Przychody ze sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych mln PLN 715,8 524,7 656,8 435,0 1 263,4 1 170,9 -7,3%
Przychody ze sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 291,6 155,0 237,8 255,1 274,4 248,9 -9,3%
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnetrznych PLN/t 488,98 440,78 411,41 313,58 823,05 682,50 -17,1%
Średnia cena sprzedaży węgla do celów energetycznych do odbiorców zewnetrznych PLN/t 284,93 235,92 220,19 184,29 197,78 234,94 18,8%
Sprzedaż węgla do odbiorców wewnętrznych ogółem tys. ton 1 361,1 1 264,5 1 231,6 1 414,7 1 108,3 1 194,6 7,8%
Sprzedaż węgla koksowego do odbiorców wewnętrznych tys. ton 1 286,3 1 195,5 1 197,2 1 371,8 1 108,3 1 194,6 7,8%
Sprzedaż węgla do celów energetycznych do odbiorców wewnętrznych tys. ton 74,8 69,0 34,4 42,9 - - -
Zapasy węgla wyprodukowanego w Grupie JSW ogółem stan na koniec okresu w tys. ton 1 208,2 904,8 994,6 1 098,5 656,7 822,5 25,2%
Zapasy węgla koksowego wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 789,1 556,5 404,3 670,6 600,0 753,4 25,6%
Zapasy węgla do celów energetycznych wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 419,1 348,3 590,3 427,9 56,7 69,1 21,9%
Gotówkowy koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost) mln PLN 1 150,2 1 136,8 1 249,8 1 075,8 1 135,1 1 229,4 8,3%
Jednostkowy Mining Cash Cost PLN/t 326,31 357,73 346,94 249,19 285,18 298,76 4,8%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 367,9 312,2 229,8 157,3 133,5 209,0 56,6%
SEGMENT KOKSOWY
Produkcja koksu tys. ton 1 025,9 1 015,6 995,8 1 047,1 838,1 919,0 9,7%
Sprzedaż zewnętrzna koksu tys. ton 1 115,3 964,8 943,7 858,8 655,1 849,0 29,6%
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych mln PLN 1 046,5 876,5 780,7 586,2 774,7 1 029,9 32,9%
Średnia cena sprzedaży koksu PLN/t FCA 775,18 713,67 712,61 573,93 1 036,22 1 052,10 1,5%
Zapasy koksu wyprodukowanego w Grupie JSW stan na koniec okresu w tys. ton 266,6 353,1 168,9 453,8 388,6 264,0 -32,1%
Gotówkowy koszt konwersji koksu (Cash Conversion Cost) mln PLN 138,3 136,4 138,4 145,5 117,7 127,8 8,6%
Jednostkowy Cash Conversion Cost PLN/t 135,15 134,36 139,16 138,91 140,93 139,08 -1,3%
Nakłady na inwestycje ujęcie memoriałowe mln PLN 55,8 48,3 11,2 8,7 17,9 7,6 -57,5%

Źródło: Prezentacja: Wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za I kwartał 2018 r.