Raport zintegrowany 2022
Wydobywamy węgiel,
który zmienia Świat
Wydobywamy węgiel,
który zmienia Świat
02 List prezesa zarządu JSW

Z przyjemnością przekazuję na Państwa ręce piąty raport zintegrowany Grupy Kapitałowej JSW, który pozwoli przybliżyć podejmowane przez nas działania w 2022 roku.

Raport zawiera najistotniejsze informacje o efektach zarządzania naszym przedsiębiorstwem w obszarach, które budzą wśród naszych interesariuszy największe zainteresowanie oraz podsumowuje wyniki osiągnięte przez Grupę w 2022 roku.

Tomasz Cudny
Prezes Zarządu JSW

By sprostać tak dynamicznym zmianom, nieustająco aktualizowaliśmy cele GK JSW, tak by przystawały do stale zmieniającej się sytuacji rynkowej. Nasze rekordowe wyniki finansowe, to głównie efekt ciężkiej pracy naszych pracowników oraz umiejętnego poruszania się po niestabilnym rynku węgla koksowego i koksu

czytaj więcej

Wydatki na ochronę środowiska wyniosły 352,6 mln zł w JSW oraz 438,0 mln zł w Grupie. Kontynuowaliśmy zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska, prowadzone z poszanowaniem określonych prawem warunków środowiskowych przy uwzględnieniu potrzeb lokalnych interesariuszy oraz społeczności lokalnej.

czytaj więcej

03 Istotne dane

20 198,5

mln PLN

Przychody ze sprzedaży

10 564,1

mln PLN

EBITDA

7 593,8

mln PLN

Zysk netto

chart-65
Przychody ze sprzedaży [mln PLN]
chart-66
EBITDA [mln PLN]

By sprostać tak dynamicznym zmianom, nieustająco aktualizowaliśmy cele GK JSW, tak by przystawały do stale zmieniającej się sytuacji rynkowej. Nasze rekordowe wyniki finansowe, to głównie efekt ciężkiej pracy naszych pracowników oraz umiejętnego poruszania się po niestabilnym rynku węgla koksowego i koksu

czytaj więcej

259,0

mln PLN

Nakłady na ochronę środowiska

107,5

mln PLN

Naprawa szkód górniczych

87,3

mln PLN

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska

chart-67

Nakłady na ochronę środowiska

chart-68

Wydatki na likwidację szkód górniczych

Wydatki na ochronę środowiska wyniosły 352,6 mln zł w JSW oraz 438,0 mln zł w Grupie. Kontynuowaliśmy zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska, prowadzone z poszanowaniem określonych prawem warunków środowiskowych przy uwzględnieniu potrzeb lokalnych interesariuszy oraz społeczności lokalnej.

czytaj więcej

04 Innowacyjność

JSW 4.0

05 Model tworzenia wartości

Jak tworzymy wartość

Mając na uwadze potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy, jak również stosowanie się do najlepszych, międzynarodowych standardów i praktyk, Jastrzębska Spółka Węglowa po raz drugi publikuje swoje wyniki w sposób zintegrowany.

Chcemy zaprezentować całemu naszemu otoczeniu opis działalności, która wykracza poza przedstawienie wskaźników operacyjnych czy finansowych. Jesteśmy przekonani, że osadzenie sytuacji Spółki w wielowymiarowym kontekście, obejmującym szeroki katalog danych niefinansowych, pozwoli Państwu lepiej zrozumieć decyzje biznesowe podjęte w 2022 roku, nasz model działalności, jak również perspektywy na przyszłość.

czytaj więcej

06 CSR