Analysts and recommendations

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Analysts

Andrzej Rembelski

Biuro Maklerskie PKO BP

Artur Wizner

Dom Maklerski Banku BPS

Jakub Szkopek

Erste Securities Polska

Jakub Sargsyan

Biuro Maklerskie mBank

Łukasz Prokopiuk

Dom Maklerski BOŚ

Łukasz Rudnik

Trigon Dom Maklerski

Paweł Puchalski

Santander Biuro Maklerskie

Rafał Wiatr

DM Citi Handlowy

Robert Maj

Ipopema Securities

Tomasz Duda

Biuro Maklerskie Banku Pekao

Recommendations

No.

Brokerage House

Recommnedation

Target price (PLN)

Price on the date of issue

Recommendation date

1

Erste Securities

Hold

57,30

54,10

28.02.2023

2

Santander BM

Sell

37,00

50,66

13.03.2023

3

DM BOŚ

Buy

100,00

47,50

21.03.2023

4

DM BPS

Buy

71,00

45,78

05.04.2023

5

Trigon DM

Buy

70,90

44,74

24.04.2023

6

Ipopema Securities

Sell

34,12

40,35

30.06.2023

7

Santander BM

Sell

15,00

43,83

21.07.2023

8

Trigon DM

Hold

43,40

42,99

24.07.2023

9

DM BOŚ

Buy

50,00

38,65

09.08.2023

10

DM Citi Handlowy

Hold

43,00

38,65

09.08.2023

11

Santander BM

Sell

18,00

35,68

08.09.2023

12

BM PKO BP

Hold

48,00

45,63

21.09.2023

13

DM BOŚ

Buy

65,00

43,99

05.10.2023

14

Trigon DM

Hold

47,40

45,80

23.10.2023

15

Santander BM

Sell

35,00

46,99

31.10.2023

16

Erste Securities

Hold

55,30

50,80

09.11.2023

17

Ipopema Securities

Buy

74,74

50,44

16.11.2023

18

Trigon DM

Buy

49,30

41,20

11.12.2023

19

DM BOŚ

Buy

65,00

44,91

11.12.2023

20

DM Citi Handlowy

Buy

90,00

38,20

23.01.2024

21

Santander BM

Buy

50,00

42,50

01.03.2024

22

DM BOŚ

Sell

30,00

36,20

07.04.2024

23

BM PKO BP

Buy

44,00

36,20

08.04.2024

24

Trigon DM

Sell

26,10

33,25

18.04.2024

25

Santander BM

Buy

43,00

31,92

07.05.2024

26

Santander BM

Sell

26,00

29,30

27.05.2024

27

Erste Securities

Sell

21,60

29,30

06.06.2024

28

BM PKO BP

Sell

20,00

26,80

11.06.2024

29

BM Pekao

Hold

33,30

30,27

19.06.2024