Konferencja Strategiczne Łańcuchy Dostaw w UE

21 kwietnia o godzinie 10.00 rozpocznie się konferencja online pt.: ”Strategiczne łańcuchy dostaw - surowce krytyczne a konkurencyjność przemysłu UE”. Konferencja jest organizowana przez Jastrzębską Spółkę Węglową w ramach EU Industry Week 2021 pod egidą Komisji Europejskiej. Debata skupi się na zagadnieniu konkurencyjności przemysłu europejskiego w zmieniających się warunkach globalnych.

Konkurencyjność unijnej gospodarki w dobie zmian jakie przyniosła pandemia, a także wyzwań jakie niosą za sobą ambitne cele osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., wymaga ścisłej współpracy między interesariuszami z wielu dziedzin.

Celem konferencji jest przybliżenie charakterystyki gałęzi przemysłu, które korzystają z produktów łańcucha wartości węgla koksowego a także nowych, innowacyjnych produktów dla których jest on bazą. Kwestiom tym zostanie nadane również szersze, unijne tło legislacyjne. Opublikowany  na początku września 2020 r. komunikat KE w sprawie surowców krytycznych podkreśla jak ważne, obecnie w kontekście pandemii, jest odbudowywanie gospodarek bardziej odpornych poprzez rozwijanie ich strategicznej autonomii, dywersyfikację dostaw surowców i wspieranie lokalnych producentów.

Konferencja ma więc na celu określić konkretne wyzwania w zapewnieniu konkurencyjności a także zaprezentować podejmowane inicjatywy, których rozwijanie będzie miało kluczowy wpływ na unijny rynek w najbliższych dekadach.

 

Panel I: ŁAŃCUCH WARTOŚCI WĘGLA KOKSOWEGO

  • Martyna Perek, I Sekretarz w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE
  • Stefan Dzienniak, Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
  • Rafał Dojka, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego, Odlewnia RAFAMET
  • Michał Piekarski, Counsel, Baker McKenzie

 

Panel II: WĘGIEL KOKSOWY – SUROWIEC KRYTYCZNY W INNOWACYJNYCH ZASTOSOWANIACH

  • Tomasz Gasiński, Dyrektor Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte Advisory
  • Dr inż. Bartosz Mertas, Kierownik Zakładu Technologii Koksowniczych, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  • Grzegorz Pawelec, Manager ds. Badań, Innowacji i Finansowania, Hydrogen Europe
  • Tomasz Szeszko, Kierownik Zespołu Projektów Karbochemicznych, JSW S.A.

 

21 kwietnia 2021 r., godz 10:00
REJESTRACJA

 

Wydarzenia