Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

EC Radlin - ciepło dla mieszkańców Śląska

25 września br. na terenie koksowni Radlin, należącej do Grupy Kapitałowej JSW, zawarto porozumienie gwarantujące zaopatrzenie w ciepło mieszkańców Radlina oraz KWK ROW Ruch Marcel. W uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy JSW KOKS SA, PGG SA, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa oraz miastem Radlin uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. JSW KOKS SA przystępuje do realizacji projektu budowy nowoczesnej elektrociepłowni opalanej oczyszczonym gazem koksowniczym, która docelowo zastąpi planowaną do wyłączenia z eksploatacji z końcem 2022 roku EC Marcel, która jest własnością PGG.

fot. Mateusz Paszek

Elektrociepłownia Radlin będzie nowoczesną jednostką produkującą energię cieplną i elektryczną w kogeneracji, czyli w najbardziej efektywny sposób, w jednym procesie technologicznym. EC Radlin spełni wszystkie wymagania Unii Eurpejskiej, a w szczególności konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (BAT LCP). EC Radlin zaspokoi potrzeby energetyczne koksowni, a nadwyżki energii elektrycznej zasilą Krajowy System Energetyczny. Ciepło w wodzie grzewczej dostarczane będzie na potrzeby PGG KWK ROW Ruch Marcel (21 MWt) oraz mieszkańców Radlina (16 MWt). Blok zużyje ok. 180 mln m sześciennych gazu koksowniczego rocznie.

- Gaz koksowniczy do tej pory zanieczyszczał środowisko, bo szedł  w powietrze. Nic z tego nie wynikało dla mieszkańców, tylko zanieczyszczenie środowiska. W gospodarce obiegu zamkniętego możemy wyeliminować emisję z niskich kominów. O to nam chodzi w Programie Czyste Powietrze - to jest czyste powietrze w konkrecie. Dokładnie o to chodzi w tej zielonej transformacji gospodarczej, idącej w kierunku coraz wyżej uprzemysłowionego kraju - Polski, która będzie korzystała z różnych dobrodziejstw rewolucji technicznej, technologicznej 4.0 – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Inwestycje Grupy JSW w znaczący sposób pozwalają rozwijać się Śląskowi. Skuteczna kooperacja rządu z samorządem jest w stanie zapewnić ich szybką realizację. Budowa Elektrociepłowni w Radlinie, to kolejny przykład dobrej współpracy na wielu szczeblach, dzięki której wygrywają przedsiębiorcy, region i jego mieszkańcy.

- Dzisiejsze porozumienie, to spełnienie jednego z moich marzeń, to sprawa, o którą walczyłem od wielu lat. Nowoczesna elektrociepłownia Radlin gwarantuje produkcję energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji. Zapewnimy ciepło, które będzie pewne i tanie, co jest bardzo ważne ze względów społecznych oraz ograniczymy niską emisję, czyli walczymy ze smogiem. Chciałbym podkreślić, że za dwa lata Jastrzębska Spółka Węglowa będzie samowystarczalna energetycznie, a nawet będziemy mogli niewielkie ilości energii sprzedawać na zewnątrz. To sprawa bardzo istotna, bo wpływa na poziom kosztów firmy – powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW.

Nowa elektrociepłownia ma zostać zbudowana w 29 miesięcy zgodnie z podpisaną 12 czerwca br. umową z RAFAKO SA, wykonawcą obiektu. Budowa nowego zakładu polepszy stan środowiska oraz wpisze się w realizację programu „Czyste powietrze”. Zwiększy efektywność energetyczną zmniejszając jednocześnie uciążliwość środowiskową.

- JSW znajduje się w ekstraklasie branży wydobywczej, moim zadaniem jest, by pozostałe spółki weszły na wyższy poziom technologiczny, bezpieczeństwa i efektywności. Tego oczekują nie tylko pracownicy, ale cały region. Dzisiejsze wydarzenie  pokazuje, że realizacja tak ważnych inwestycji będących częścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wpisuje się w proces transformacji sektora energetycznego – mówi Adam Gawęda, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Obecnie trwają ostatnie prace projektowe i niebawem wykonawcy wejdą na plac budowy, który położony jest w miejscu wyburzonej infrastruktury przemysłowej na terenie koksowni. Oddanie do eksploatacji EC Radlin wpłynie na poprawę efektywności energetycznej koksowni, a mieszkańcom Radlina zapewni sieciową dostawę ciepła. Nowe instalacje przyczynią się do ograniczenia emisji, w tym emisji gazów cieplarnianych. Projekt Budowy Elektrociepłowni w Koksowni Radlin został wpisany w Program dla Śląska, który jest jednym z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Zawarte porozumienie dowodzi, że efektywna współpraca biznesu z samorządem jest możliwa i korzystna dla wszystkich zainteresowanych.

Inne aktualności

Jastrzębska Spółka Węglowa z rekordowym zyskiem

Mimo trudnego, zmiennego otoczenia rynkowego z jakim mieliśmy do czynienia w 2022 roku - Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej wypracowała zysk netto w wysokości prawie 7,6 mld zł, który był wyższy o prawie 6,6 mld zł od zysku netto osiągniętego w 2021 roku. To…

Transmisja internetowa konferencji dotyczącej wyników Grupy Kapitałowej JSW za 2022 rok

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. serdecznie zaprasza na transmisję internetową wyników finansowych Grupy Kapitałowej JSW za 2022 rok, która odbędzie się w dniu 22 marca 2023 roku (środa) o godz. 10:00

Informacja dotycząca sprzedaży węgla w KWK Budryk

W związku z falą rezygnacji z zakupu węgla handlowego w sortymencie Orzech w kopalni Budryk klienci, którzy posiadają numerki od 1800, a w dalszym ciągu chcą zakupić węgiel, proszeni są o kontakt z kopalnią Budryk, aby ustalić nowy – przyspieszony termin odbioru…

Węgiel koksowy na proponowanej liście surowców krytycznych UE

Komisja Europejska opublikowała projekt Rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram dla zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych tzw. Akt w sprawie surowców krytycznych. Załącznikiem do dokumentu jest Lista Surowców Krytycznych.

Stawiamy na edukację. JSW daje uczniom gwarancje zatrudnienia

Już od sześciu lat absolwenci kierunków związanych z górnictwem z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie mają zapewnioną pracę w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Władze spółki i Powiatu Gliwickiego zdecydowały o kontynuowaniu współpracy. Zawarte właśnie porozumienie…

Jastrzębska Spółka Węglowa pozyskała prawie 17 mln zł z rządowego programu pomocy dla sektorów energochłonnych

Wsparcie udzielone jest w związku z ubiegłorocznymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Więcej aktualności