39. rocznica pacyfikacji byłej kopalni Manifest Lipcowy

15 grudnia oddano hołd górnikom, przeciw którym 39 lat temu - na początku stanu wojennego - wojsko i milicja użyły broni. Przed tablicą upamiętniającą te tragiczne wydarzenia złożono kwiaty.

fot. Tomasz Siemieniec

Z powodu pandemii koronawirusa na terenie Ruchu Zofiówka zorganizowano skromną uroczystość. Wzięli w niej udział między innymi Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW, dyrekcja kopalni Borynia–Zofiówka oraz przedstawiciele Solidarności, którzy złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą wydarzenia z 1981 roku.

Dawna kopalnia węgla kamiennego „Manifest Lipcowy” była pierwszym zakładem przemysłowym, w którym do strajkujących górników funkcjonariusze ZOMO użyli broni palnej. 15 grudnia 1981 roku przeciwko górnikom stanęło 1700 milicjantów, funkcjonariuszy ZOMO i SB, żołnierzy, a także czołgi i wozy bojowe. W akcji rannych zostało 4 górników. Dzień później, 16 grudnia spacyfikowano kopalnię „Wujek” w Katowicach, gdzie zginęło 9 górników, a 23 zostało rannych.

Wydarzenia