Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Zielona energia w JSW - strategiczna pożyczka na zadania ekologiczne

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą pożyczki na kwotę 85 mln zł – na finansowanie projektu „Gospodarcze wykorzystanie metanu – KWK Budryk”.

zdjęcia: Dawid Lach

Umowa, którą podpisano 4 października w siedzibie JSW ma na celu wspieranie innowacyjnych działań w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Umowę w obecności Marka Wesołego wiceministra w MAP, podpisali: Tomasz Cudny prezes zarządu JSW, Dominik Bąk zastępca prezesa NFOŚiGW oraz Wojciech Kałuża zastępca prezesa JSW ds. rozwoju.

Dziękuję za te inicjatywę. Chcę podkreślić, że znamy zagrożenia, które tworzy górnictwo i doskonale wiemy, na jakich płaszczyznach powinniśmy wprowadzić zmiany – powiedział Marek Wesoły, wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych. – Cieszę się z każdej sytuacji, która przynosi finansowanie spółkom górniczym. Pamiętajmy, że dziś Jastrzębska Spółka Węglowa zabezpiecza nam rozwój poprzez produkcję węgla koksowego i umożliwia produkcję stali, potrzebną do transformacji energetycznej – podkreślił wiceminister Marek Wesoły.

Środki z pożyczki są przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć dotyczących zmniejszenia wpływu działalności górniczej na środowisko naturalne oraz promowanie rozwiązań przyjaznych dla przyrody. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 88 165 130 zł, więc pożyczka pokryje 96,4 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Cieszy mnie, że uzyskaliśmy finansowe wsparcie na nasze zadania ekologiczne, które realizujemy zgodnie z przyjętą przez Grupę Kapitałową JSW strategią środowiskową – podkreśla Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW. – Jesteśmy zadowoleni z możliwości współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który aktywnie wspiera projekty środowiskowe realizowane, nie tylko przez JSW SA, ale również przez spółki z naszej Grupy Kapitałowej. Przypomnę, że nie tak dawno spółka JSW Koks otrzymała 150 milionów złotych wsparcia na budowę elektrociepłowni Radlin. Dziękujemy – powiedział prezes.

Projekt pod nazwą „Gospodarcze wykorzystanie metanu – KWK Budryk” dotyczy redukcji zagrożenia metanowego poprzez zwiększenie efektywności odmetanowania, redukcji emisji metanu do środowiska o 13 tysięcy ton rocznie - poprzez jego wykorzystanie w jednostkach kogeneracyjnych produkujących energię elektryczną oraz ciepło. Obniży się także emisja CO2 o 328,5 tysiąca ton rocznie. Ponadto, realizacja przedsięwzięcia pozwoli zmniejszyć ilość zakupionej energii od dostawców zewnętrznych i zmniejszyć opłaty związane z emisją metanu do atmosfery.

Zakres projektu w kopalni Budryk obejmował budowę sześciu jednostek kogeneracji o łącznej mocy 20 MWe, umożliwiających produkcję do 120 000 MWh energii elektrycznej rocznie. Zbudowano także główną rozdzielnię na terenie szybu VI, rozbudowano rurociągi odmetanowania oraz pozostałą infrastrukturę techniczną.

Dominik Bąk, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, podkreśla znaczenie tego przedsięwzięcia. – Realizacja inwestycji polega na budowie infrastruktury umożliwiającej zagospodarowanie metanu pozyskiwanego w kopalni w procesie odmetanowania do wytwarzania przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA energii elektrycznej oraz cieplnej. Przedsięwzięcie dotyczy zagospodarowania metanu z KWK Budryk oraz wytwarzania energii głównie na użytek tej kopalni – powiedział Dominik Bąk.

Okres, na jaki została podpisana umowa pożyczki obejmuje lata od 2023 do 2030 roku.

Inne aktualności

Siedem lat współpracy z Zespołem Szkół nr 2 w Knurowie

Przedstawiciele JSW i powiatu gliwickiego zdecydowali o dalszej współpracy dotyczącej kształcenia uczniów w zawodach górniczych i objęcia ich gwarancją zatrudnienia po skończeniu szkoły. Porozumienie podpisał Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i…

JSW umarza część certyfikatów

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o sięgnięciu po środki zaoszczędzone w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym (FIZ). Zostaną wykorzystane na pokrycie bieżącej działalności Spółki.

Marszałek Sejmu w najgłębszej kopalni węgla w Polsce

Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia spotkał się z górnikami pracującymi w kopalni Budryk. Zakład wchodzi w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r.

Wydatki inwestycyjne w kwocie ponad 1,3 mld zł oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości ponad 216 mln złotych miały wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW za pierwszy kwartał tego roku.

Transmisja internetowa konferencji dotyczącej wyników Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2024 roku

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. serdecznie zaprasza na transmisję internetową wyników finansowych Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2024 roku, która odbędzie się w dniu 22 maja 2024 roku (środa) o godz. 9:00

„Transformacja dla przyszłości”

To hasło XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w Katowicach. W sesjach tematycznych podczas największego biznesowego wydarzenia w tej części Europy wzięli udział Adam Rozmus, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych oraz Jolanta…

Więcej aktualności