Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Światowy Kongres Górniczy z udziałem JSW

W Australii odbył się 26. Światowy Kongres Górniczy (WMC 2023), w którym wzięło udział 3300 delegatów z 73 krajów, a wśród nich przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wydarzenia WMC stanowią podstawę międzynarodowych porozumień i dyskusji na wysokim szczeblu, które od dziesięcioleci wpływają na praktyki górnicze i przemysł surowcowy.

Głównym organizatorem kongresu w Brisbane była australijska narodowa agencja naukowa CSIRO, rząd Australii, a także rząd Stanu Queensland na terenie, którego zlokalizowanych jest 56 kopalń węgla kamiennego i brunatnego. Sama idea Kongresu WMC zainicjowana została w 1958 roku przez prof. Bolesława Krupińskiego, wybitnego polskiego naukowca i inżyniera górnictwa. WMC z założenia ma za zadanie sprzyjanie tworzeniu płaszczyzny do wymiany doświadczeń i koncepcji z zakresu aktualnych technologii eksploatacji surowców mineralnych, ich ekonomicznie opłacalnego wykorzystania oraz poprawy bezpieczeństwa pracy branży skupionej na pozyskiwaniu surowców.

- Nasz udział w 26. Światowym Kongresie Górniczym, to ważny krok w budowaniu międzynarodowej współpracy i wymiany najlepszych praktyk z innymi liderami przemysłu górniczego. Aktywnie uczestniczymy w dyskusjach na temat zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i efektywności w górnictwie - mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Tegoroczny kongres odbył się pod hasłem „Jutro - Tworzenie Wartości dla Społeczeństwa”. Jego założeniem była dyskusja nad przyszłą zależnością gospodarczą i społeczną świata od zasobów, biorąc pod uwagę takie kwestie, jak: zrównoważony rozwój - środowisko, zmiana klimatu, transformacja cyfrowa, przełomowe technologie i przyszła kadra. Program obejmował 15 sesji plenarnych, ponad 300 dyskusji technicznych podzielonych na 13 paneli tematycznych oraz 3 sympozja. Wydarzeniom towarzyszyła wystawa, która obejmowała ponad 15 tysięcy metrów kwadratowych.

Artur Badylak wziął udział w sesji, podczas której omawiał szeroko zakrojone działania podjęte przez Jastrzębską Spółkę Węglową, w celu spełnienia założonych celów ograniczenia emisji metanu do atmosfery.

– Redukcja emisji metanu to główny cel Strategii Środowiskowej Grupy Kapitałowej JSW. Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które pomogą nam sprostać założeniom Strategii Środowiskowej Grupy Kapitałowej JSW, a zarazem globalnej polityki klimatycznej. Warto mówić o tych działaniach również na arenie międzynarodowej – podsumował Artur Badylak, dyrektor Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem w JSW.

Inne aktualności

Siedem lat współpracy z Zespołem Szkół nr 2 w Knurowie

Przedstawiciele JSW i powiatu gliwickiego zdecydowali o dalszej współpracy dotyczącej kształcenia uczniów w zawodach górniczych i objęcia ich gwarancją zatrudnienia po skończeniu szkoły. Porozumienie podpisał Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i…

JSW umarza część certyfikatów

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o sięgnięciu po środki zaoszczędzone w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym (FIZ). Zostaną wykorzystane na pokrycie bieżącej działalności Spółki.

Marszałek Sejmu w najgłębszej kopalni węgla w Polsce

Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia spotkał się z górnikami pracującymi w kopalni Budryk. Zakład wchodzi w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r.

Wydatki inwestycyjne w kwocie ponad 1,3 mld zł oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości ponad 216 mln złotych miały wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW za pierwszy kwartał tego roku.

Transmisja internetowa konferencji dotyczącej wyników Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2024 roku

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. serdecznie zaprasza na transmisję internetową wyników finansowych Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2024 roku, która odbędzie się w dniu 22 maja 2024 roku (środa) o godz. 9:00

„Transformacja dla przyszłości”

To hasło XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w Katowicach. W sesjach tematycznych podczas największego biznesowego wydarzenia w tej części Europy wzięli udział Adam Rozmus, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych oraz Jolanta…

Więcej aktualności