Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin Ikona szukania PLEN

Przekazanie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń pracowników i nieprodukcyjnej części przedsiębiorstwa JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa nieodpłatne przekaże do SRK zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”. Przekazany majątek stanowi nieprodukcyjną część przedsiębiorstwa. Podpisanie aktu notarialnego jest zaplanowane na 31 grudnia 2021 roku.

Do spółki restrukturyzacyjnej trafi także grupa pracowników, którzy przejdą do JSW z innych spółek wymienionych w umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, że podjął decyzję o przejściu do JSW ok. 1400 osób zatrudnionych w innych spółkach górniczych  w celu ich dalszego przeniesienia do SRK. Odbywa się to w ramach przekazania na rzecz SRK zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”, w oparciu o tryb przewidziany w art. 8a ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego z dnia 7 września 2007r. z późniejszymi zmianami.

Ponieważ pracownicy ci zostali zakwalifikowani do skorzystania z programu osłonowego (urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych) finansowanego z środków budżetowych, ich przejęcie przez JSW, a następnie przeniesienie do SRK nie generuje po stronie JSW żadnych kosztów związanych z zatrudnieniem. Nie powoduje również po stronie Spółki oszczędności w przyszłych okresach.

Zarząd JSW podkreśla, że działania te są spójne z zachodzącymi przeobrażeniami w polskim górnictwie węglowym.

 

Inne aktualności

Wyniki finansowe GK JSW za pierwszy kwartał 2022 roku

Uzyskanie wysokich cen węgla koksowego i koksu w połączeniu ze wzrostem produkcji i sprzedaży pozwoliły Grupie Kapitałowej JSW osiągnąć rekordowe wyniki w historii istnienia spółki. Po pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku GK JSW osiągnęła zysk netto w wysokości…

Aktualności JSW SA Transmisja internetowa konferencji dotyczącej wyników Grupy Kapitałowej JSW za 1 kwartał 2022 roku

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. serdecznie zaprasza na transmisję internetową wyników finansowych Grupy Kapitałowej JSW za 1 kwartał 2022 roku, która odbędzie się w dniu 20 maja 2022 roku (piątek) o godz. 12:00

Wsparcie dla rodzin

W tym tygodniu zakończyły się uroczystości pogrzebowe górników, którzy zginęli w kopalniach Pniówek i Ruchu Zofiówka. Rodziny ofiar i poszkodowani nie zostają sami, mogą liczyć na pomoc i wsparcie.

Górnicy opuszczają szpital

Z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich wypisano dwóch ostatnich pacjentów z izolowanym oparzeniem dróg oddechowych, poszkodowanych w wybuchu metanu w kopalni Pniówek.

Aktualności JSW SA Rada nadzorcza wybrała zarząd

Wieczorem 10 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu do składu Zarządu Spółki XI kadencji Tomasza Cudnego na stanowisko prezesa zarządu, Sebastiana Bartosa na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. handlu, Roberta Ostrowskiego na stanowisko…

Podziękowania dla ratowników

W imieniu rodzin i pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dziękujemy wszystkim ratownikom górniczym, którzy brali udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w kopalni Pniówek oraz kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka.

Jak zawsze podczas takich akcji, macie jeden…

Więcej aktualności