Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Porozumienie o współpracy

Jastrzębska Spółka Węglowa i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to strony porozumienia o współpracy, które zostało dziś (11.10) podpisane w Katowicach. To rezultat trwającej od pięciu lat kooperacji, która teraz zostanie znacznie rozszerzona.

Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę z jednej strony, z drugiej – potrzeba ścisłej współpracy ze środowiskiem biznesowym – to droga do porozumienia, które reguluje dotychczasowe kontakty między stronami i wyznacza nowe kierunki. – Bardzo cenimy współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, który jest jedną z wiodących uczelni wyższych w Polsce. Dużą rolę w tej współpracy odgrywa Oddział Zamiejscowy w Rybniku. Tam nasi pracownicy zdobywają kwalifikacje i poszerzają wiedzę niezbędną w pracy w spółce stawiającej na nowoczesność. Nie można budować kompetentnych zespołów pracowniczych bez liderów, którzy potrafią wdrażać najnowsze osiągnięcia nauki. W Grupie Kapitałowej JSW zatrudniamy także wielu absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ścisła współpraca pozwala wykorzystać potencjał uczelni i wszystkich spółek tworzących GK JSW powiedział Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej

Podpisana umowa dotyczy m.in. wsparcia procesu profilowania i wzbogacania programów kształcenia specjalistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych przez rybnicką filię kierunków kształcenia o profilu praktycznym, inicjowania oraz wspólnej organizacji spotkań i konferencji wzmacniających współpracę teoretyków i praktyków; wzmacniania rozwoju zawodowego studentów kierunków praktycznych, obejmującego m.in. opiekę mentorską w trakcie pisania pracy dyplomowej, sprawowaną przez wskazanego przez JSW SA pracownika; uwzględniania w ofercie dydaktycznej oraz programach badań obszarów, kierunków i tematów ustalonych wspólnie z JSW współpracy w zakresie unowocześniania procesu kształcenia, w tym delegowania przez kierownictwo JSW pracowników posiadających także kwalifikacje do prowadzenia wybranych, specjalistycznych zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie; współpracy przy wykorzystywaniu doświadczeń dydaktycznych i dorobku naukowego Uniwersytetu dla realizacji zadań będących w zakresie działania spółki, w tym również w formie komercjalizacji wyników badań naukowych przez Uniwersytet. – Liczymy na to, że nasza współpraca przełoży się na konkretne działania, my deklarujemy jej praktyczny element. Chodzi m.in. o objęcie patronatem mentorskim studentów, który ma na celu wsparcie podczas pisania prac dyplomowych i zapoznanie się ze specyfiką działalności w zakresie ekonomii i finansów takiej dużej spółki jak JSW SA. Potrzebujemy młodych, zdolnych, ambitnych absolwentów kierunków ekonomicznych w obszarach sprawozdawczości, raportowania, controllingu,, finansów i ekonomii w spółce, która jest przecież notowana  na giełdzie w indeksie WIG20 – powiedział Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. Ekonomicznych. 

Współpraca uczelni ze spółką trwa już ponad 5 lat. Dzisiejsze porozumienie jest potwierdzeniem dotychczasowej współpracy i zapowiedzią przyszłych wspólnych działań. Warto dodać, że w ciągu ostatnich 10 lat ponad 60 prac dyplomowych oparto o dane lub związanych tematycznie było z JSW S.A. Ponadto, 260 absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studiów I i II stopnia oraz podyplomowych) jest obecnie pracownikami JSW. – Misją i celem strategicznym naszej uczelni jest współpraca z otoczeniem. (...) Dzisiejsze porozumienie pokazuje, że wpisujemy się w ten nurt założenia naszej misji. Cieszę, że ta współpraca jest tak ścisła z Jastrzębską Spółką Węglową, którą odgrywa strategiczne znaczenie dla naszego regionu – powiedziała prof. Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

 

Inne aktualności

Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW SA

W związku ze zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA ("ZWZ"), poniżej przekazujemy szczegóły dotyczące transmisji internetowej obrad ZWZ.

Siedem lat współpracy z Zespołem Szkół nr 2 w Knurowie

Przedstawiciele JSW i powiatu gliwickiego zdecydowali o dalszej współpracy dotyczącej kształcenia uczniów w zawodach górniczych i objęcia ich gwarancją zatrudnienia po skończeniu szkoły. Porozumienie podpisał Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i…

JSW umarza część certyfikatów

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o sięgnięciu po środki zaoszczędzone w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym (FIZ). Zostaną wykorzystane na pokrycie bieżącej działalności Spółki.

Marszałek Sejmu w najgłębszej kopalni węgla w Polsce

Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia spotkał się z górnikami pracującymi w kopalni Budryk. Zakład wchodzi w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r.

Wydatki inwestycyjne w kwocie ponad 1,3 mld zł oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości ponad 216 mln złotych miały wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW za pierwszy kwartał tego roku.

Transmisja internetowa konferencji dotyczącej wyników Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2024 roku

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. serdecznie zaprasza na transmisję internetową wyników finansowych Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2024 roku, która odbędzie się w dniu 22 maja 2024 roku (środa) o godz. 9:00

Więcej aktualności