Otwarcie nowoczesnego zakładu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji w czasie zaledwie 8 miesięcy wybudowało od podstaw nowoczesny zakład do produkcji spoiw cementowo-mineralnych dla kopalń JSW. Zakład powstał w Czerwionce-Leszczynach na terenach należących do PGWiR, które jest spółką z Grupy Kapitałowej JSW.

fot. Mateusz Paszek

- Osiem miesięcy od decyzji o budowie do dzisiejszego otwarcia zakładu to czas rekordowy, ale właściwy dla JSW i tej strategicznej inwestycji. Rynek spoiw cechuje dziś duże zróżnicowanie jakościowe i cenowe. Ta inwestycja spowoduje że zakłady górnicze JSW otrzymają dostawy gwarantujące powtarzalność i utrzymanie niezbędnych wymogów oraz parametrów technicznych spoiw, przy pełnej kontroli i wpływie na ich jakość. Stabilna i rozsądna będzie też ich cena, a to wszystko ma wpływ na prowadzony w spółce program „Efektywność” - powiedział Artur Dyczko, p.o. prezesa zarządu JSW SA.

Inwestycja warta jest 3,5 mln złotych netto. W zakładzie - oprócz nowoczesnych magazynów - powstała też nowoczesna, zautomatyzowana linia produkcyjna, do obsługi której wystarczy zaledwie dwóch pracowników. Zdolności produkcyjne instalacji zakładają możliwość wytwarzania 15 tys. ton spoiwa rocznie przy ruchu jednozmianowym, a zatem zakład jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu zakładów górniczych JSW.

- Cechą charakterystyczną zakładu jest jego uniwersalny zakres możliwości produkcji spoiw wytwarzanych na bazie cementu, popiołów lotnych oraz kruszyw o różnej frakcji. To pozwala, w zależności od zadanej receptury, na produkcję spoiwa do wykładki mechanicznej, torkretów zwykłych jak również zbrojonych, spoiw do budowy tam i korków - powiedział podczas dzisiejszej uroczystości Jan Przywara, prezes zarządu PGWiR SA.


Wydarzenia