Oświadczenie w sprawie doniesień medialnych na temat nieprawidłowości w JSW Innowacje

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej oświadcza, że sprzeciwia się szkalowaniu dobrego imienia Spółki i jeżeli zajdzie taka konieczność podejmie odpowiednie kroki prawne, aby temu zapobiec.

Informacje pojawiające się w artykułach opublikowanych w gazecie „Puls Biznesu” dnia 5 i 11 stycznia br. podają nieprawdziwe informacje, co do wyników audytu przeprowadzonego w spółce JSW Innowacje, m.in. nieuzasadnione sugestie jakoby 80 milionów złotych inwestycji JSW zostało zmarnowane.  Kategorycznie dementujemy tę informację, podobnie jak Kancelaria Dentons autor audytu, na który powołuje się autor publikacji w dzienniku Puls Biznesu. Kancelaria wydała w tej sprawie stosowne oświadczenie.

Zarząd Spółki JSW SA w 2020r. zainicjował procedury kontrolne oraz zlecił kancelarii Dentons wykonanie niezależnego raportu dot. funkcjonowania JSW Innowacje.
Po odebraniu dokumentu podjęto decyzję o przesłaniu go do Prokuratury Regionalnej w Katowicach w celu zbadania czy w JSW Innowacje nie dochodziło do przydatków niegospodarności. Dopełnione zostały wszelkie procedury i formalności.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej oświadcza, że wobec podmiotów rozpowszechniających nieprawdziwe informacje naruszające dobra osobiste Spółki i godzące w jej dobre imię będą wyciągane konsekwencje prawne oraz wystosowane zostaną żądania zadośćuczynienia.

Wydarzenia