Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

JSW świadoma klimatycznie

Jastrzębska Spółka Węglowa znalazła się w czołówce spółek najbardziej świadomych klimatycznie. JSW zajęła czwarte miejsce wśród 152 spółek giełdowych, których raporty za 2021 rok poddane zostały ocenie.

Wyniki czwartej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek ogłosiła Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Bureau Veritas Polska we współpracy z MATERIALITY. Celem projektu jest regularne badanie, które spółki są świadome swojego wpływu na zmiany klimatu i potrafią dostosować do tego politykę oraz strategię firmy. Dbają również o świadomie i sumiennie raportowanie emisji gazów cieplarnianych. Zawartość raportów została przeanalizowana na podstawie 10 kryteriów.

Zmieniające się oczekiwania rynkowe i społeczne powodują, że w zarządzaniu przedsiębiorstwem, obok aspektów produkcyjno-finansowych, coraz więcej firm wdraża strategie biznesowe zakładające działania prośrodowiskowe i proklimatyczne.  Nie jest to tylko chwilowy trend, ale strategia rozwoju przedsiębiorstwa, która pozwala budować stabilną pozycję na rynku i istotnie wpływa na konkurencyjność w wieloletniej perspektywie, jednocześnie wpisując się w koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Także Jastrzębska Spółka Węglowa na początku 2022 roku przyjęła do realizacji „Strategię środowiskową GK JSW do 2030 roku z perspektywą do roku 2050”, której główne założenia stały się elementem strategii biznesowej na lata 2022-2030. Określono w niej ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (śladu węglowego w zakresach 1 i 2) o 30 proc. do roku 2030 (względem roku 2018) oraz zobowiązano się do działań w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dokument stanowi wyraz odpowiedzialnego planowania konkretnych działań i środków mających zapewnić transformację energetyczno-klimatyczną przedsiębiorstwa oraz odniesienie się do podstaw zrównoważonego rozwoju, czyli dostępności środowiska i klimatu dla przyszłych pokoleń.

 

Inne aktualności

Ograniczenia w Chinach bez wpływu na działalność JSW

W związku z pojawiającymi się informacjami, jakoby ograniczenia chińskich projektów produkcji stali w technologii wykorzystującej koks miały negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, informujemy, że rynkiem zbytu dla węgla koksowego…

Cztery nowe ściany

W czerwcu w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej uruchomiono cztery ściany, których zasoby wynoszą prawie 1,9 mln ton węgla koksowego.

Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni

33 uczniów z ośmiu szkół otrzymało nagrody pieniężne za najlepsze wyniki w nauce. Wręczone zostały podczas uroczystego spotkania z udziałem Artura Wojtków, zastępcy prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej, dyrektorów szkół i oczywiście samych laureatów.

Pniówek wdraża nowe rozwiązania

Lepsza wydajność przy zachowaniu wysokich standardów jakości węgla koksowego. W Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla w kopalni Pniówek odbyła się prezentacja nowo zainstalowanych filtrów tarczowych, które są ważnym elementem ambitnego projektu modernizacji obiegu…

Jastrzębski Węgiel najbardziej medialnym klubem siatkarskim

Z dumą informujemy, że Jastrzębski Węgiel wspierany przez Jastrzębską Spółkę Węglową uznany został przez magazyn „Forbes” za najbardziej medialny klub siatkarski w kraju. Gratulujemy!

Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW SA

W związku ze zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA ("ZWZ"), poniżej przekazujemy szczegóły dotyczące transmisji internetowej obrad ZWZ.

Więcej aktualności