Informacja dla pracowników JSW

Informujemy pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, że jest możliwość otrzymania drogą elektroniczną informacji o uzyskanych przychodach, dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - czyli popularny PIT-11 oraz druk ZUS RMUA - mówiący o wysokości przekazanych składek na ubezpieczenie społeczne.

Aby otrzymać wersję elektroniczną obu dokumentów należy  zalogować się w Portalu Pracownika, następnie wejść w zakładkę „Dane kadrowo-płacowe” i dalej w nowoutworzoną zakładkę „Formularz PIT-11/ZUS RMUA” i zadeklarować chęć otrzymania dokumentów drogą elektroniczną.  

Po wyrażeniu zgody, Informacja PIT-11 oraz ZUS RMUA będzie dostępna do pobrania w zakładce „Paski zarobkowe” od 4 lutego 2021 roku. Osoby, które nie wyrażą zgody na otrzymanie dokumentów droga elektroniczną, otrzymają oba druki w formie papierowej jak w latach poprzednich.     

Wydarzenia