Górnictwo śmiało patrzy w przyszłość

Bardzo ciekawy panel dyskusyjny, cztery sesje tematyczne, 20 referatów wygłoszonych przez naukowców z AGH, pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz JSW Szkolenie i Górnictwo oraz ponad osiem godzin transmisji na żywo. Tak w dużym skrócie można opisać zakończoną dzisiaj dwudniową Konferencję Naukową Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej pod hasłem: „Górnictwo – zacznijmy nasze jutro już dzisiaj”. Współorganizatorami wydarzenia byli: JSW, JSW Szkolenie i Górnictwo oraz JSW IT Systems.

fot. Dawid Lach

W drugim dniu Konferencji głównym tematem pierwszego panelu była gospodarka o obiegu zamkniętym. To bardzo ważny temat dla firm wydobywczych ze względu na zapewnienie wysokich standardów środowiskowych i społecznych. JSW od kilku lat sukcesywnie ogranicza ilość odpadów mi.in poprzez optymalizację cyklu produkcji w zakładach przeróbczych i zrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów.  

Podczas drugiego panelu skupiono się na Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w Branży Górniczej. To rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego, określa ono zasady i standardy potwierdzania kwalifikacji, dzięki czemu zapewniona jest jakość kwalifikacji. System zapewnia ciągły rozwój i pomaga pracodawcom rozpoznać wartość pracownika i inwestować w rozwój zawodowy swoich kadr. To bardzo ważna kwestia dla pracowników kopalń w kontekście ciągłego rozwoju górnictwa.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny pt. „Patrzymy w przyszłość branży górniczej”. W panelu wzięli udział: prof. Antoni Tajduś, były rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Marek Cała, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, prof. Dariusz Protasiński, dyrektor KOMAG oraz Artur Dyczko, p.o. prezesa zarządu JSW. Podczas żywej dyskusji paneliści zwrócili uwagę, że mimo wielu problemów z jakimi mamy do czynienia w polskim górnictwie, górnictwo samo się obroni. Zwrócono uwagę na węgiel koksowy, który został wpisany na listę surowców krytycznych UE, a JSW ma w swoich zasobach miliard ton takiego węgla i to jest dla Spółki ogromna szansa. - Jesteśmy skazani na sukces - powiedział Artur Dyczko p.o. prezesa zarządu JSW. - Warunkiem jest realizacja ze żelazną konsekwencją założeń naszej strategii -dodał Artur Dyczko. Wszyscy zgodzili się, że górnictwo musi iść w kierunku zielonego ładu oraz angażować się w rozwój czystych technologii węglowych. Górnictwo - uzbrojone w innowacyjne rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować koszty i podnieść bezpieczeństwo w coraz głębszych kopalniach - da sobie radę. Wiele mówiono również o metanie, którego ujmowanie i gospodarcze wykorzystanie gwarantuje JSW najkrótszą drogę do zielonego ładu.

Zapis interesującego panelu dyskusyjnego i całej Konferencji jest dostępny na kanale YouTube
 Wydarzenia