Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Autorski projekt i montaż konstrukcji sztucznego dna, to wynalazek na miarę patentu

Pogłębienie Szybu II do poziomu 1120 m w Ruchu Borynia umożliwi dostęp do nowych pokładów węgla koksowego. Inwestycja jest prowadzona z wykorzystaniem nowatorskiej konstrukcji sztucznego dna – opracowanej, wykonanej oraz opatentowanej przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, spółki należącej do Grupy Kapitałowej JSW.

Sztuczne dno zabudowane w Szybie II Ruchu Borynia zaprojektowano do pochłonięcia energii 35300 kJ. Jako podstawę obliczeń przyjęto ciężar jednostki transportowej wraz z ładunkiem równym 3500 kg, swobodnie spadającym z wysokości 950 m. / zdjęcie: Piotr Poręba

Prowadzenie prac poniżej dna szybu tj. 980 m - czyli istniejącej infrastruktury w szybie - wymaga odseparowania części czynnej od części, gdzie prowadzona będzie inwestycja. Montaż sztucznego dna był zatem koniecznością, bo dzięki niemu wykonywanie prac poniżej dna szybu jest możliwe i bezpieczne oraz nie zakłóca pracy Górniczych Wyciągów Szybowych zainstalowanych w tym szybie.

– Przed rozpoczęciem inwestycji założyliśmy, aby ingerencja w obudowę szybu była jak najmniejsza. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów przedstawiło kopalni nowatorskie rozwiązanie, które spełniało nasze oczekiwania – mówi Łukasz Tobiczyk, dyrektor techniczny Ruchu Borynia.

Wymagania projektowe były nietypowe i dotąd nie były stosowane.

– Opracowaliśmy autorski projekt sztucznego dna, które zostało wykonane z trzech warstw siatek wysokowytrzymałościowych wspartych na linach stalowych, zamocowanych do elementów hamujących. Następnie, przy współudziale AGH w Krakowie przeprowadziliśmy stosowne badania, umożliwiające zabudowę takiej konstrukcji. Uzyskane parametry potwierdziły, że nasz pomysł to odpowiednie rozwiązanie techniczne umożliwiające zabudowę konstrukcji sztucznego dna w tak niewielkiej przestrzeni pod istniejącymi konstrukcjami zabudowanymi w rejonie dna szybu II. W związku z powyższym zarekomendowaliśmy takie rozwiązanie – mówi Marcin Mieszczak, prezes zarządu PBSz.

Zabudowę sztucznego dna zakończono w czerwcu tego roku, a w październiku Przedsiębiorstwo Budowy Szybów otrzymało dokument patentowy dotyczący konstrukcji i montażu sztucznego dna szybu.

Zabudowa sztucznego dna szybu pozwoliła realizować projekt związany z pogłębianiem Szybu II, który podzielony został na trzy etapy. Pierwszym z nich było wydrążenie wyrobiska udostępniającego dojście do komory maszyn wyciągowych oraz wydrążono wyrobisko technologiczne na głębokości 1003 m. Prace te zrealizowały brygady Działu Robót Poziomych PBSz. Drugi etap, to wykonanie robót wstępnych w wyrobisku pionowym, które również realizowane są przez pracowników firmy PBSz - tym razem z Działu Robót Szybowych. Prace polegają na: zbiciu wyrobiska maszyn wyciągowych z dnem Szybu II, wykonanie pełnego przekroju tego wyrobiska - przeznaczonego pod zabudowę maszyn wyciągowych oraz wydrążenie odcinka rury szybowej pomiędzy wlotem do komory maszyn wyciągowych, a poziomem technologicznym zlokalizowanym 18 metrów poniżej. Po przeprowadzeniu tych prac pozostaje już tylko trzeci etap.  Jest nim wydrążenie rury szybowej pomiędzy poziomem technologicznym, a docelowym poziomem 1120 m wraz z odcinkiem szybu umożliwiającym zabudowę stacji nawrotu liny wyrównawczej i urządzeń odwadniających dno szybu zlokalizowanym na głębokości około 1150 m. Należy nadmienić, że w trakcie prowadzenia trzeciego etapu prac, konieczne jest przezbrojenie szybu na odcinku od poziomu 838 m do poziomu sztucznego dna oraz zazbrojenie szybu na nowo wydrążonym odcinku szybu i wyposażenie go w szereg niezbędnych elementów umożliwiających ruch górniczego wyciągu szybowego do poziomu 1120 m.

– Współpraca z firmą PBSz w trakcie realizacji prowadzonej inwestycji przebiega wzorowo. Pracownicy posiadają wiedzę techniczną w zakresie wykonywanej pracy oraz dysponują odpowiednim sprzętem umożliwiającym w efektywny i bezpieczny sposób realizować założone zadania zgodnie z planem – powiedział Paweł Goik, główny mechanik urządzeń szybowych, wyciągowych i ruchu powierzchni Ruchu Borynia, dodając: – Chciałbym, aby jak dotychczas tok prowadzonych prac był realizowany zgodnie z założonym harmonogramem. Zależy nam, aby w możliwie krótkim czasie uruchomić i oddać do ruchu wydłużony górniczy wyciąg szybowy do poziomu 1120 m.

Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2027.
 

Inne aktualności

Wyzwania transformacji energetycznej w przemyśle

W Krakowie odbyła się XXXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej, która zgromadziła licznych przedstawicieli branży górniczej, naukowców i ekspertów, a wśród nich pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Grupy Kapitałowej JSW. Podsumowanie konferencji, po raz piętnasty…

Aktualności JSW SAOgłoszenie o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Aleja Jana Pawła II 4 działając na podstawie § 11 ust. 11 - 17 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowań kwalifikacyjnych.

Aktualności JSW SAZmiany w zarządzie JSW SA

Rada Nadzorcza JSW odwołała w piątek (23 lutego) ze składu zarządu Spółki: Tomasza Cudnego, prezesa zarządu oraz Sebastiana Bartosa, zastępcę prezesa zarządu ds. handlu.

JSW doceniona za działania na rzecz ochrony wód i klimatu

W nowym raporcie za 2022 rok renomowanego światowego ratingu CDP (Carbon Disclosure Project), Jastrzębska Spółka Węglowa uzyskała wysoką ocenę B- w zakresie zmian klimatu. To ogromne osiągnięcie biorąc pod uwagę, że rok temu Spółka została oceniona na niższym poziomie…

Aktualności JSW SAOświadczenie Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

W związku z doniesieniami medialnymi w sprawie fałszowania wpisów z wynikami pomiarów metanu przez pracowników KWK Pniówek, Zarząd JSW oświadcza, że do Spółki nie dotarły z prokuratury żadne formalne informacje w sprawie przedstawionych zarzutów pracownikom Spółki.

Robotyzacja i sztuczna inteligencja w Jastrzębskich Zakładach Remontowych

W Jastrzębskich Zakładach Remontowych (należących do Grupy Kapitałowej JSW) uruchomiono pierwsze, w pełni zrobotyzowane stanowisko do produkcji elementów maszyn i urządzeń górniczych. Szefostwo JZR zapowiada robotyzację większej ilości procesów produkcyjnych w firmie w…

Więcej aktualności