Apel do pracowników

Drodzy Pracownicy, w trosce o ochronę zdrowia i Wasze bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie własne, najbliższych i za funkcjonowanie naszych kopalni.

Przypominamy, że koronawirus, podobnie jak grypa, zaczyna się w górnych drogach oddechowych i rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ponieważ wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, więc powietrze w kopalni nie jest zagrożeniem.

 

Należy zwracać uwagę na skupiska większej liczby osób np. w łaźni, na powierzchni i pod ziemią oraz podczas jazdy szybem. Proszę pamiętać, że osoba zakażona zaraża także wtedy, gdy nie ma jeszcze objawów. Dlatego podchodząc odpowiedzialnie traktujmy siebie samych jako potencjalnych chorych. Każdy pracownik odpowiada osobiście za przestrzeganie tych zasad.

 

Funkcjonujemy w warunkach nadzwyczajnych, w których dostępność preparatów dezynfekujących i innych środków jest ograniczona. Dlatego musimy działać rozważnie, używać dostępnych zasobów racjonalnie i rozumieć sytuacje ewentualnych chwilowych jego braków.

 

Jak się zabezpieczać?

 • Często myjmy ręce wodą z mydłem przez minimum 30 sekund.
 • Unikamy dotykania dłońmi oczu, nosa i ust, ponieważ rękami dotykamy wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie nosa lub ust może więc spowodować przeniesienie się wirusa.
 • Kiedy kaszlemy lub kichamy, zawsze zakrywamy usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą trzeba jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Regularnie dezynfekujmy telefony i inne przedmioty, których często dotykamy, typu klamki, blaty, włączniki świateł – one również powinny być starannie dezynfekowane.
 • Dbamy o odporność organizmu, czyli pamiętamy o zdrowym odżywianiu, nawodnieniu organizmu i wysypianiu się.
 • Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych. Starajmy się także ograniczyć kontakty dzieci z seniorami. Dzieci są bowiem często nosicielami wirusa, same nie mają objawów, ale dla swoich dziadków mogą stać się źródłem zakażenia.
 • W przypadku objawów choroby, o ile nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. W trosce o własne zdrowie należy jednak pozostać w domu i zasięgnąć telefonicznie porady lekarza rodzinnego.
 • Wirus i środki bezpieczeństwa nie powinny być przedmiotem żartów i drwin - w obecnej sytuacji nie tylko nie są one na miejscu, ale mogą prowokować plotki i siać panikę. Szanujmy siebie nawzajem.

 

Jakie zasady wprowadziliśmy w kopalni?

 • Prowadzimy pomiar temperatury ciała metodą bezdotykową osób wchodzących na teren kopalni.
 • Ustawiliśmy namioty izolacyjne przed wejściem do każdej kopalni.
 • W kopalniach wydzieliliśmy izolatki dla pracowników, którzy po wyjeździe na powierzchnię będą ewentualnie skarżyć się na złe samopoczucie.
 • Unikamy kontaktów bezpośrednich: zgromadzeń przed biurami, w biurach, na korytarzach, klatkach schodowych, cechowni, lampowni itp.
 • Każdy ma bezwzględny obowiązek bezzwłocznego zgłaszania bezpośrednim przełożonym faktu swojego powrotu lub powrotu osób z bezpośredniego otoczenia z rejonów występowania przypadków zakażenia.
 • Zawiesiliśmy wyjazdy służbowe, ograniczyliśmy spotkania wewnętrzne i zewnętrzne. Zalecamy ich odwołanie lub zastąpienie telekonferencjami.
 • Ograniczyliśmy wizyty interesantów zarówno wewnętrznyc, jak i zewnętrznych. Wszystkie osoby, mające do załatwienia sprawy, prosimy o odłożenie wizyty, kontakt telefoniczny lub drogą e-mailową. Stanowczo zalecamy rezygnację z niepotrzebnych spotkań i załatwianie spraw na odległość.
 • Wstrzymaliśmy także wszelkie organizowane dla pracowników inicjatywy: udział w konferencjach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych i innych.
 • Możliwie często prowadzone są dezynfekcje wielu miejsc, z którymi mają Państwo kontakt.

Za co, Pracowniku, odpowiadasz osobiście? 

 • Za prawidłowe stosowanie zasad higieny osobistej (mycie rąk, unikanie kontaktów osobistych i zachowań ryzykownych).
 • Za realizację obowiązku nie przychodzenia do pracy, gdy masz objawy choroby.
 • Za obowiązek informowania przełożonego o wszystkich podejrzanych sytuacjach.
 • Za stosowanie środków ochrony osobistej (maski, rękawice).
 • Za jazdę klatką szybową w masce, unikając stania twarzą w twarz z kolegami.
 • Za niedotykanie bez koniecznej potrzeby przedmiotów, urządzeń, przycisków, kranów itp – także za niedotykanie butelką końcówki kranu tzw. „wodopoju”.
 • Za stosowanie się do zaleceń minimalizowania ryzyk podczas pracy.
 • Za zmniejszenie ilości spotkań i udziału w zgromadzeniach osób.

Drodzy Pracownicy.
Oczekujemy od Was potraktowania sprawy w sposób odpowiedzialny, bez niepotrzebnych emocji, za to w zgodzie z zaleceniami specjalistów i obowiązującymi procedurami. Odpowiedzialne zachowanie obowiązuje nas  nie tylko w pracy, ale we wszystkich miejscach, w których przebywamy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Zachowujmy się odpowiedzialnie i stosujmy do zaleceń służb sanitarnych.

 

Wydarzenia