Wydarzenia archiwalne

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN
Aktualności JSW SANowa koncesja dla JSW

W dniu 21 czerwca 2012 r. Minister Środowiska udzielił Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. koncesji nr 3/2012 na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pawłowice 1”. Koncesję wydano do 31 grudnia 2051 r. Złoże „Pawłowice 1” zalega na…

Aktualności JSW SANagroda z zysku już w piątek

Nagroda z zysku dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej zostanie wypłacona już w piątek, 22 czerwca. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 maja tego roku zarząd podjął decyzję o wypłacie nagrody z zysku za 2011 rok, a więc 15 pensji.…

Aktualności JSW SAPonad 16 milionów złotych dodatkowo dla pracowników JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa wypłaciła pracownikom w ostatnich trzech miesiącach ponad 16 milionów złotych w postaci dodatkowych premii motywacyjnych i zadaniowych. To efekt polityki premiującej pracowników za efektywność, wyniki pracy i zaangażowanie. Po czterech…

Aktualności JSW SAStanowisko JSW S.A. ws. komunikacji z inwestorami indywidualnymi

W związku z doniesieniami medialnymi o dostępie do informacji przez akcjonariuszy JSW S.A., Zarząd JSW S.A. oświadcza, że udzielił wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy przez Stowarzyszenie Inwestorów…

Jastrzębska Spółka Węglowa dołączyła do Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu

Spółka znalazła się w gronie 32 firm, które pozytywnie przeszły weryfikację w postaci audytu przeprowadzonego przez firmę PwC. Audyt miał na celu zbadanie, czy przedsiębiorstwa spełniają najwyższe standardy zawarte w Kodeksie odpowiedzialnego biznesu.

Aktualności JSW SAJSW wypłaci dywidendę

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę, że w wyniku podziału zysku netto JSW SA za rok obrotowy 2011, przeznaczy na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 632 mln zł.