Artykuł archiwalny

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Nowa koncesja dla JSW

|   Relacje inwestorskie - wspólne

W dniu 21 czerwca 2012 r. Minister Środowiska udzielił Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. koncesji nr 3/2012 na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pawłowice 1”. Koncesję wydano do 31 grudnia 2051 r. Złoże „Pawłowice 1” zalega na obszarze części gmin Pszczyna, Pawłowice, Suszec i w niewielkim stopniu pod terenem miasta Żory.

Złoże „Pawłowice 1” o powierzchni 15,83 km2, zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej kopalni „Pniówek”.

W opracowanym projekcie zagospodarowania złoża, obejmującym eksploatację złoża „Pawłowice 1” w okresie do 2051 roku, zasoby przemysłowe udostępnione robotami górniczymi do głębokości 1140 m określone zostały w wysokości 79,99 mln ton, zaś zasoby operatywne oszacowano w wysokości 54,3 mln ton.  Przewiduje się również możliwość udostępnienia i zagospodarowania zasobów zalegających w złożu „Pawłowice 1” w zakresie głębokości 1140-1300m. Szacowana łączna wielkość zasobów operatywnych do głębokości 1300m dla złoża „Pawłowice 1” wynosi 90,6 mln ton.

Wielkość zasobów przemysłowych metanu w złożu „Pawłowice 1” do głębokości 1140 ujęta w projekcie zagospodarowania złoża wynosi 659,23 mln m3.

Całość zasobów przemysłowych stanowią węgle koksowe, w zdecydowanej większości jest to poszukiwany na rynku wysokiej jakości węgiel ortokoksowy typu 35, który stanowi około 78% zasobów przemysłowych, pozostałe 22% zasobów stanowią węgle koksowe typu 34. Zasoby złoża „Pawłowice 1” udostępnione zostaną z wyrobisk czynnej kopalni „Pniówek”

Uzyskanie pierwszego wydobycia z zachodniej części złoża „Pawłowice 1”, bezpośrednio przylegającej do wschodniej granicy obszaru górniczego kopalni „Pniówek”, planowane jest w 2014 r.

W latach 2012-2019 prowadzone będą prace związane z udostępnieniem pozostałej części złoża, ponadto przewiduje się głębienie nowego szybu VI wraz z budową infrastruktury przyszybowej. Zakończenie budowy szybu umożliwi udostępnienie części złoża „Pawłowice 1” zalegającej w zakresie głębokości 1000-1140m.

Przy udostępnieniu i eksploatacji  zasobów złoża „Pawłowice 1” wykorzystana będzie infrastruktura techniczna kopalni „Pniówek”  między innymi w zakresie: przewietrzania wyrobisk, systemu odstawy urobku, systemu transportu pionowego urobku, systemu przeróbki mechanicznej węgla, systemu odwadniania. Taki model udostępnienia złoża „Pawłowice 1” pozwala wistotny sposób ograniczyć nakłady inwestycyjne, dodatkowopoprzez wprowadzenie etapowości procesu inwestycyjnego możliwe jest ograniczenie ryzyka.

Eksploatacja złoża „Pawłowice 1” prowadzona będzie z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska ujętych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz wymogów ujętych w koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pawłowice 1”.

Udostępnienie i zagospodarowanie zasobów złoża „Pawłowice 1” do głębokości 1140m, przyczyni się do wydłużenia żywotności kopalni „Pniówek” o ok. 25 lat. Natomiast udostepnienie zasobów zalegających w zakresie głębokości 1140-1300 m wydłuży żywotność kopalni o kolejne lata.