„Dobre i bezpieczne warunki pracy”  to także otwarta komunikacja wspierająca tworzenie świadomości pracowników, jako partnerów strategicznych i  wspierająca identyfikację z firmą. Zgodnie z dewizą „ odpowiedzialny pracodawca – zaangażowany pracownik” : JSW od wielu lat prowadzi kampanie promujące górnictwo, w których wykorzystuje wizerunek swoich pracowników – filmy wizerunkowe, korporacyjne z udziałem pracowników Grupy JSW, kalendarze JSW, materiały promocyjne, edukacyjne. Dzięki takiej filozofii - Pracownicy stają się rzecznikami i orędownikami wartości JSW.