Wyniki tylko na naszej stronie

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej informuje, iż w związku z podjętymi działaniami prewencyjnymi dotyczącymi zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa, jak również mając na uwadze zalecenia i rekomendacje Ministerstwa Zdrowia, Spółka nie zorganizuje konferencji poświęconej wynikom finansowym za 2019 rok oraz Strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy na lata 2020-2030.

Prezentacja zawierająca najważniejsze informacje związane z osiągniętymi wynikami finansowymi w 2019 roku, jak również prezentacja poświęcona zaktualizowanej Strategii, będą dostępne na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Wydarzenia