Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinRSSIkona szukaniaPLEN

Studenci promują górnicze studia

Studenci i wykładowcy krakowskiej AGH promowali górnicze studia wśród uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach. Wybór szkoły nie był przypadkowy, bo pawłowicka placówka jest jedną z nielicznych, które kształcą przyszłych techników górnictwa. Celem akcji przygotowanej przez Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH, jest popularyzowanie wśród tegorocznych maturzystów nie tylko uczelni, ale także kierunków studiów związanych z przemysłem wydobywczym.

zdjęcia: Dawid Lach

- Tego typu spotkania organizujemy cyklicznie w całym kraju. W ich trakcie przekonujemy młodych ludzi, że warto swoją przyszłość zawodową związać z górnictwem i z branżami, które z nim współpracują. Pokazujemy, jak wygląda górnictwo, udowadniając, że nie jest to branża schyłkowa, a sektor, który - wbrew obiegowym opiniom - ma przed sobą perspektywy, czego doskonałym przykładem jest Jastrzębska Spółka Węglowa. Spółka jest producentem węgla koksowego, surowca strategicznego dla Unii Europejskiej. Na szczęście, po latach zmniejszającego się zainteresowania kierunkami górniczymi, na naszym wydziale widzimy perspektywy wzrostu liczby kandydatów. To oczywiście nie będą już takie liczby studentów, jakie były dwadzieścia czy dziesięć lat temu, ale widzimy, że sytuacja się zmienia i coraz więcej młodych ludzi spogląda na górnictwo inaczej niż przedstawiane jest to w mediach – powiedział prof. dr hab. inż. Radosław Pomykała, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Przedstawiciele AGH podczas spotkania z uczniami podkreślali, iż oferta edukacyjna jest cały czas modyfikowana, tak aby odpowiadała zmieniającym się potrzebom nowoczesnego górnictwa. Studenci kształcąc się w zakresie podziemnej i odkrywkowej technologii eksploatacji kopalin, pozyskują również wiedzę i kwalifikacje dotyczące nowoczesnych metod projektowania, geomechaniki czy przeróbki kopalin. Do oferty edukacyjnej wydziału wprowadzono także kształcenie w kierunkach związanych ze środowiskiem (Inżynieria Kształtowania Środowiska), rewitalizacją (Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych), bezpieczeństwem ( Inżynieria Bezpieczeństwa), czy zarządzaniem procesami produkcyjnymi (Inżynieria i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi).

To kierunki, które także są bardzo potrzebne dla górnictwa, ponieważ branża nieustannie się zmienia. Współczesne górnictwo jest przemysłem o bardzo wielu obliczach i wielu potrzebach – zauważył prof. Radosław Pomykała.

Zdaniem uczniów pawłowickiej szkoły takie spotkanie ma szereg zalet. Tym, którzy jeszcze nie zdecydowali o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, pomaga w podjęciu ostatecznej decyzji. Tegoroczni maturzyści podkreślali też, że osobiste spotkanie, zarówno z wykładowcami jak i studentami, pozwala uzyskać wiele cennych informacji.

Wizyta przedstawicieli Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH miała nie tylko promocyjny wymiar. Była też elementem projektu edukacyjnego – RM@Schools – realizowanego z funduszy Europejskiego Instytutu Technologii. Projekt dotyczy współpracy uczelni wyższych ze szkołami średnimi w przestrzeni szeroko rozumianych surowców. Efektem były warsztaty, jakie dla uczniów przygotowali i poprowadzili studenci. Zajęcia koncentrowały się wokół tematyki gospodarki o obiegu zamkniętym i odpadów, które mogą być źródłem surowców.  Następnego dnia studenci mogli w praktyce skonfrontować wiedzę teoretyczną z realiami nowoczesnego zakładu wydobywczego. Podczas wizyty w kopalni „Pniówek” mogli zapoznać się z procesem technologicznym wydobycia węgla koksowego. Zdobyte doświadczenie będą mogli wykorzystać podczas kolejnych warsztatów dla uczniów szkół średnich. Dla niektórych studentów była to pierwsza w życiu okazja, by zjechać pod ziemię.

Dopiero wtedy można sobie uzmysłowić jak skomplikowanym i złożonym organizmem jest kopalnia i jak bardzo proces wydobycia jest nasycony nowoczesnymi, automatycznymi i cyfrowymi technologiami – powiedziała Sylwia Rusnak, studentka Inżynierii i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi, Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie.

Inne aktualności

Ograniczenia w Chinach bez wpływu na działalność JSW

W związku z pojawiającymi się informacjami, jakoby ograniczenia chińskich projektów produkcji stali w technologii wykorzystującej koks miały negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, informujemy, że rynkiem zbytu dla węgla koksowego…

Cztery nowe ściany

W czerwcu w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej uruchomiono cztery ściany, których zasoby wynoszą prawie 1,9 mln ton węgla koksowego.

Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni

33 uczniów z ośmiu szkół otrzymało nagrody pieniężne za najlepsze wyniki w nauce. Wręczone zostały podczas uroczystego spotkania z udziałem Artura Wojtków, zastępcy prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej, dyrektorów szkół i oczywiście samych laureatów.

Pniówek wdraża nowe rozwiązania

Lepsza wydajność przy zachowaniu wysokich standardów jakości węgla koksowego. W Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla w kopalni Pniówek odbyła się prezentacja nowo zainstalowanych filtrów tarczowych, które są ważnym elementem ambitnego projektu modernizacji obiegu…

Jastrzębski Węgiel najbardziej medialnym klubem siatkarskim

Z dumą informujemy, że Jastrzębski Węgiel wspierany przez Jastrzębską Spółkę Węglową uznany został przez magazyn „Forbes” za najbardziej medialny klub siatkarski w kraju. Gratulujemy!

Transmisja obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW SA

W związku ze zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA ("ZWZ"), poniżej przekazujemy szczegóły dotyczące transmisji internetowej obrad ZWZ.

Więcej aktualności