Konkurs na stanowiska Członków Zarządu JSW

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Zastępców Prezesa Zarządu JSW SA X kadencji.

Wydarzenia