Dematerializacja akcji

Informacja dla akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. o dematerializacji akcji

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż prowadzi procedurę związaną z dematerializacją akcji  Spółki w celu przekształcenia ich w formę zapisu elektronicznego.

Procedura dotyczy tzw. obowiązkowej/przymusowej dematerializacji akcji, na podstawie której  Spółka pięciokrotnie będzie wzywać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji do 1 marca 2021 r. przez tych akcjonariuszy, którzy posiadają niezdeponowane w Spółce papierowe dokumenty akcji, także tych akcjonariuszy, których dokumenty zostały wycofane z depozytu prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Więcej informacji dotyczących ww. procedury jest w miejscu Dematerializacja akcji