Harmonogram

1 sierpnia 2011 r.

Ogłoszenie Zarządu JSW z informacją o dacie i miejscu wywieszania list uprawnionych pracowników.


10 sierpnia 2011 r.
do 24 sierpnia 2011 r.

Wywieszenie list uprawnionych pracowników na każdym zakładzie


10 sierpnia 2011 r.
do 24 sierpnia 2011 r.
Przyjmowanie reklamacji pracowników

od 10 października 2011 r.

Rozpoczęcie procesu zawierania umów o nieodpłatne nabycie akcji


8 październik 2013 r.

Zakończenie procesu zawierania umów o nieodpłatne nabycie akcji