Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 33/2018

|   Relacje inwestorskie

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”,"Spółka") informuje, iż w dniu 22 października 2018 roku w godzinach wieczornych Spółka otrzymała oświadczenia, zgodnie z którymi Minister Energii, działając na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki:

  1. Odwołał ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 22 października 2018 roku Pana Krzysztofa Kwaśniewskiego.
  2. Powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 22 października 2018 rok Pana Konrada Balcerskiego.

Pozostałe informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej JSW, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące