Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 27/2018

  Relacje inwestorskie Terminy publikacji

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2018 r.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017 w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 informuje, iż zmianie uległ termin publikacji Skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej JSW za I półrocze 2018 r.

Decyzją Zarządu JSW termin publikacji Skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2018 r. planowany na 23 sierpnia 2018 r. zostaje zmieniony i określony na 24 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące