Katarzyna Bilińska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystki. Prowadzi wykłady w języku angielskim i niemieckim.

Realizuje projekty biznesowe w obszarze zarządzania marketingowego, budowy strategii w zakresie promocji, kształtowania wizerunku, oferty asortymentowej, tworzenia front-office przedsiębiorstw oraz budowy biznes planów.

Promotorka i recenzentka prac doktorskich. Recenzentka w przewodzie habilitacyjnym, członek komisji habilitacyjnej.

Autorka ponad 190 publikacji krajowych i zagranicznych (artykułów naukowych, podręczników akademickich, monografii) dotyczących m.in. strategii działania przedsiębiorstw z różnych sektorów w tym przedsiębiorstw handlowych, tworzenia rozwiązań dystrybucyjnych przedsiębiorstw oraz wykorzystywania Internetu w działalności przedsiębiorstw. Prelegentka na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach m.in. w Austrii, Portugalii, we Włoszech, we Francji, w Maroku, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Chinach i Japonii.

Doświadczony trener, prowadzący szkolenia oparte na autorskich programach m.in. z zakresu marketingu, wykorzystania narzędzi promocyjnych w działalności przedsiębiorstw, szkoleń w zakresie budowy front–office, negocjacji, technik sprzedaży, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania marketingowego, biznes planów, planowania marketingowego, zarządzania, marketingu usług, marketingu relacyjnego, strategii konkurencji, w tym procedur benchmarkingowych.

Prowadziła wykłady również zagranicą w ramach programów Erasmus i Erasmus plus w zakresie tematyki dotyczącej marketingu handlowego, przywództwa i budowania zespołów w środowisku międzykulturowym, koncepcji CSR na uniwersytetach europejskich oraz azjatyckich.

Profesor wizytujący w ramach programu SRH University Heidelberg - Chinese Teaching project w North China University of Science and Technology, Tangshan; Shenyang University; w Korei Kyungpook National University. W roku 2018 uzyskała stypendium naukowe w The Guangzhou Maritime University (GMU, Chiny). Aktualnie jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Zagrzebiu oraz w North China University of Technology w Pekinie.

Współpracowała z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju (GAPR) oraz Agencją Rozwoju Lokalnego (ARL) w Gliwicach. W ramach tej współpracy przeprowadziła audyty dla przedsiębiorstw MSP z różnych branż. 

Kierowała grantem naukowym pt. „Relacje przedsiębiorstw handlowych w warunkach zmian”.

Brała udział w projektach finansowanych z funduszy unijnych, a dotyczących tworzenia nowych kierunków studiów oraz szkoleń kadry zarządzającej i rozwijania kompetencji młodzieży.

Współpracuje z Polskim Naukowym Towarzystwem Marketingu. Jest członkiem rady naukowej Fundacji na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości Wśród Dzieci i Młodzieży „Viribus Unitis”. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem za Długoletnia Służbę oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej JSW S.A., zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełnia kryteria niezależności, określone w zasadzie 2.3. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.