Zmiany w Zarządzie JSW Innowacje

Rada Nadzorcza Spółki JSW Innowacje SA na posiedzeniu 21 lutego przyjęła rezygnację Pana Jarosława Mrozka z funkcji Prezesa Zarządu.

Z powodu utraty zaufania z funkcji wiceprezesów Zarządu Rada odwołała również Panią Agnieszkę Hankus Kubicę i Pana Jacka Srokowskiego. Jednocześnie oddelegowała ze swojego składu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Leszka Hodernego.

Do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu został oddelegowany Pan Adam Oleś. Obaj Panowie będą pełnić swoje funkcje do czasu wyłonienia nowego składu Zarządu Spółki JSW Innowacje SA.

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie sprawował Pan Robert Sołek.

Wydarzenia